Hà Nội đơn giản hóa 18 thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải

UBND TP Hà Nội vừa thông qua phương án đơn giản hóa 18 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.
Hà Nội dự kiến sẽ phân cấp, ủy quyền đối với 9 nhiệm vụ, 634 thủ tục hành chính Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai Hà Nội lấy ý kiến vào Đề án xây dựng mô hình bộ phận "một cửa" hiện đại
Hà Nội đơn giản hóa 18 thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải

Trong 18 TTHC được đơn giản hóa, có 2 thủ tục thuộc lĩnh vực đường bộ. Cụ thể là: Thủ tục đổi, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng giảm 0,5 ngày làm việc so với quy định (giảm 16,67% thời gian); Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động giảm 1 ngày làm việc so với quy định (giảm 10%) thời gian.

Lĩnh vực đường thủy nội địa thực hiện đơn giản hóa 13 TTHC. Trong đó, thủ tục phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và ô tô giảm 0,5 ngày làm việc so với quy định (giảm 2,5% thời gian); Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa giảm 1 ngày làm việc so với quy định (giảm 10% thời gian); Thủ tục dự học, thi, kiểm tra để được cấp chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn giảm 1 ngày làm việc so với quy định (giảm 20% thời gian)...

Ngoài ra, lĩnh vực xây dựng thực hiện đơn giản hóa 2 TTHC. Lĩnh vực đăng kiểm thực hiện đơn giản hóa 1 TTHC.

Hạnh Nguyên
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile