Hà Nội: Đổi mới nội dung và hình thức thông tin thị trường lao động

Để bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, UBND TP Hà Nội giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội rà soát, đánh giá nhu cầu việc làm, lao động của các doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho nhóm lao động có xu hướng từ các lĩnh vực đang gặp khó khăn sang các lĩnh vực khác, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2023.
Sôi động thị trường lao động thời vụ dịp cận Tết Thị trường lao động Hà Nội những tháng cuối năm đang “ấm” dần Hà Nội đã đạt 96% kế hoạch năm về giải quyết việc làm cho người lao động

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 39/UBND-KGVX về thực hiện biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão.

Người lao động tham gia phỏng vấn tìm việc làm tại “Phiên giao dịch việc làm
Người lao động tham gia phỏng vấn tìm việc làm tại phiên giao dịch việc làm

Theo đó, để bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động và duy trì ổn định, phát triển thị trường lao động an toàn, bền vững và hội nhập trong thời gian tới, tập trung chăm lo đời sống của người lao động trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội rà soát, đánh giá nhu cầu việc làm, lao động của các doanh nghiệp; Đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung - cầu lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, bảo đảm cung ứng lao động kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho nhóm lao động có xu hướng từ các lĩnh vực đang gặp khó khăn sang các lĩnh vực khác, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2023; Đổi mới các nội dung và hình thức thông tin thị trường lao động, bảo đảm cập nhật thông tin nhanh, đầy đủ.

Đồng thời, thành phố giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội hướng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp có các biện pháp thiết thực, hiệu quả quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và khuyến khích người lao động đổi mới sáng tạo, cùng nhau khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức; Chủ động có giải pháp cơ cấu lại lao động, phòng ngừa, xử lý tranh chấp lao động có thể xảy ra, đặc biệt trong dịp Tết…

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư; Triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025; Phát triển mạnh doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Tiếp tục thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ để thu hút học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông tham gia học nghề; Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 4/12/2018 của UBND thành phố Hà Nội triển khai Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025" của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Công thương Hà Nội tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xuất khẩu các sản phẩm, hàng hóa, mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo cơ hội và ổn định việc làm cho người lao động…

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai đồng bộ các giải pháp mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tăng cường các biện pháp ổn định quan hệ lao động; Hỗ trợ các bên đối thoại, giải quyết các vấn đề quan hệ lao động phát sinh; Triển khai các biện pháp thích hợp để phòng ngừa, giảm thiểu phát sinh tranh chấp lao động và bỏ việc làm; Giải quyết thỏa đáng, có hiệu quả các cuộc tranh chấp lao động, các yêu cầu phát sinh, không để tranh chấp kéo dài, giải quyết không dứt điểm gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão...

UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên nắm bắt tình hình lao động, việc làm, biến động lao động trên địa bàn; Có các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, kết nối cung - cầu lao động không để đứt gãy lao động cục bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Diệu Linh
Phiên bản di động