Hà Nội: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 tại một số quận, huyện

Mới đây, UBND TP Hà Nội ban hành các quyết định liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất của quận Nam Từ Liêm, quận Tây Hồ và huyện Mỹ Đức trong năm 2020.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh ngay tình trạng om hồ sơ doanh nghiệp Hà Nội trong top 10, Quảng Ninh dẫn đầu năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Hà Nội: Dự kiến dỡ cách ly thôn Hạ Lôi từ 0h ngày 6/5

Theo đó, tại Quyết định số 1726/QĐ-UBND, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Nam Từ Liêm tại 2 dự án. Cụ thể, Dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn Bộ và Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 22, Cục cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, Tổng cục cảnh sát (nay là Doanh trại Trung đoàn Bộ và Tiểu đoàn 1/E22) tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm. Đơn vị đăng ký là Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động với tổng diện tích là 9,646ha theo Quyết định phê duyệt dự án số 921/QĐ-BCA ngày 7/8/2007 và Quyết định số 9980/QĐ-BCA ngày 18/12/2019 của Bộ Công an.

ha noi dieu chinh bo sung ke hoach su dung dat nam 2020 tai mot so quan huyen
Ảnh minh họa.

Tiếp đó là Dự án mở rộng sở chỉ huy Tổng cục II tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, do Tổng cục II - Bộ Quốc phòng đăng lý với tổng diện tích 0,9ha dựa trên Thông báo số 298/TB-UBND ngày 5/9/2019 của UBND TP Hà Nội và Văn bản số 15/TTg-CN ngày 19/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, TP Hà Nội cũng diều chỉnh diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2020 như đất nông nghiệp với diện tích 498,78ha, đất trồng cây hàng năm khác với diện tích 310,76ha, đất phi nông nghiệp với diện tích 2.720,49ha và đất Quốc phòng với diện tích 139,36ha.

Theo đó, UBND TP Hà Nội diều chỉnh số dự án và diện tích ghi tại điểm b Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 16/1/2020 của UBND TP Hà Nội thành 166 dự án với diện tích 853,924ha. Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND TP Hà Nội vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Còn tại Quyết định số 1727/QĐ-UBND đã điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Tây Hồ. Cụ thể, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Tây Hồ dự án Khu phức hợp Capitaland - Hiền Đức Tây Hồ tại ô đất D7 Khu đấu giá (18,6ha), phường Phú Thượng, quận Tây Hồ do Công ty cổ phần Capitaland - Hiền Đức đăng ký với tổng diện tích 0,9ha.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội cũng điều chỉnh diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2020 như đất thương mại dịch vụ với diện tích 30,89ha và đất ở đô thị với diện tích 625,35ha.

Điều chỉnh số dự án và diện tích ghi tại điểm b Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 6/2/2020 của UBND TP Hà Nội thành 109 dự án với diện tích 502,665ha. Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 667/QĐ-UBND, ngày 6/2/2020, của UBND TP Hà Nội vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Tại Quyết định số 1728/QĐ-UBND đã điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mỹ Đức. Cụ thể, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mỹ Đức Dự án xây dựng Tổng trạm thông tin Sở chỉ huy thống nhất số 2, TP Hà Nội tại xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức. Đơn vị đăng ký Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội với diện tích 23,765 ha dựa trên Quyết định số 66/QĐ-TTg ngày 28/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và Quyết định số 403/QĐ-UBND, ngày 10/12/2018, của UBND TP về việc phê duyệt dự án.

Điều chỉnh số dự án và diện tích ghi tại điểm b Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 527/QĐ-UBND, ngày 3/2/2020, của UBND TP Hà Nội thành 65 dự án với diện tích 210,555ha. Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 3/2/2020 của UBND TP Hà Nội vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile