Hà Nội đề nghị tăng 3.000 biên chế cho y tế, giáo dục năm 2020

UBND thành phố Hà Nội có tờ trình gửi HĐND thành phố về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2020.
Viên chức được tuyển dụng trước 1/7/2021 vẫn được hưởng biên chế suốt đời Quảng Nam có Giám đốc Công an tỉnh mới Sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế cần những bước đi thận trọng

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của Thành phố trong năm 2020, UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố xem xét về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của Thành phố năm 2020.

Cụ thể, đối với biên chế hành chính là 9.479 biên chế; trong đó, biên chế công chức là 8.042 biên chế, giảm 185 biên chế so với năm 2019. Số giao đúng theo biên chế của Bộ Nội vụ giao năm 2020 tại Quyết định số 717.

Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 1.437 chỉ tiêu, giữ nguyên so với năm 2019.

Lao động định mức là 0 chỉ tiêu, giảm 242 chỉ tiêu so với năm 2019.

Về biên chế sự nghiệp là 142.564 biên chế; trong đó, biên chế viên chức là 122.765 biên chế (dự phòng: 2.793 biên chế), giảm 1.000 biên chế so với năm 2019, gồm:

Giảm 3.721 biên chế hưởng lương ngân sách do chuyển 19 đơn vị sự nghiệp chuyển sang tự chủ chi thường xuyên. Giảm 51 biên chế tại đơn vị sự nghiệp khác (theo tỷ lệ giảm 2%).

Tăng 80 biên chế viên chức bổ sung vào dự phòng phát sinh trong năm. Tăng 2.692 biên chế để bố trí cho giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách theo Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 5.11.2014 của Bộ Nội vụ và một phần dự phòng phát sinh năm 2020, tạm thời đưa vào Quỹ dự phòng biên chế và sẽ phân bổ cho các trường trên cơ sở định mức và kết quả thực tế tuyển dụng đối với các giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách còn tiếp tục phải giải quyết.

Hà Nội sẽ tập trung chuyển các đơn vị sự nghiệp sang tự chủ để giảm biên chế hưởng lương ngân sách.

Hà Nội đề nghị tăng 3.000 biên chế cho y tế, giáo dục năm 2020
Ảnh minh họa

Theo văn bản của UBND TP Hà Nội, đối với số 2.692 biên chế viên chức Bộ Nội vụ cho phép chưa giảm năm nay, giảm bù năm sau để thành phố cân đối biên chế thực hiện công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 5/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 2015 trở về trước.

Tạm thời đưa vào Quỹ dự phòng biên chế và sẽ báo cáo Thường trực HĐND thành phố cho phép phân bổ trong năm cho các đơn vị trên cơ sở định mức và kết quả thực tế tuyển dụng đối với các giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách còn tiếp tục phải giải quyết.

D.Minh
Xem phiên bản mobile