Hà Nội đẩy nhanh hoàn tất kết nối thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2045/UBND-KSTTHC về thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế “một cửa” tại các nghị quyết của Chính phủ.
Hà Nội yêu cầu kiểm soát thị trường bất động sản, không để xảy ra sốt giá Bài 2: Nét mới của mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội Ngắm vẻ đẹp “kẹo ngọt” của nữ sinh trường Y Hà Nội
Công chức làm việc tại bộ phận “một cửa” của UBND phường Quán Thánh (quận Ba Đình)  nỗ lực giải quyết hồ sơ nhanh chóng cho công dân.
Hà Nội đẩy nhanh kết nối để 100% thủ tục hành chính đồng bộ trên Cổng dịch vụ công quốc gia (Ảnh minh họa)

Theo đó, để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, đổi mới việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính, các Sở, cơ quan tương đương sở thuộc thành phố khẩn trương rà soát, xây dựng lộ trình, xác định trách nhiệm của đơn vị trong việc thực hiện tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng, hoàn thiện việc tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng...

Các đơn vị xây dựng danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đủ điều kiện, bảo đảm tỷ lệ 50% trên tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và lộ trình thực hiện tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đặc biệt, các đơn vị đẩy nhanh tiến độ kết nối, đồng bộ kết quả xử lý hồ sơ các thủ tục hành chính, đáp ứng mục tiêu 100% kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính được đồng bộ đầy đủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Các sở, cơ quan tương đương sở xây dựng phương án và lộ trình thực hiện để đẩy nhanh việc tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến tối thiểu 50% thủ tục có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định gửi Văn phòng UBND thành phố trước ngày 15/7/2021 để tổng hợp, theo dõi.

Đối với việc triển khai đổi mới việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính, các Sở, ban, ngành căn cứ nội dung, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu quả, phù hợp và đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng theo quy định.

Theo TTTĐ
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile