Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân

TTTĐ - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 9/3/2021 về thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Tuổi trẻ Thủ đô góp Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” Hà Nội: Chuẩn bị giám sát công tác bầu cử tại các quận, huyện Kiểm tra chuyên đề của Cảnh sát giao thông: Không phải muốn là được
Tranh cổ động về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
Tranh cổ động về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành theo 3 đợt, bắt đầu từ tháng 1/2021, cao điểm từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử.

Thông qua công tác tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; Đồng thời, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025...

Cũng thông qua công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ về vai trò, vị trí của Quốc hội, HĐND các cấp; Hiểu biết được quyền và trách nhiệm của công dân khi tham gia bầu cử; Nắm bắt được các quy định, quy trình, thời gian triển khai công tác bầu cử để tích cực tham gia bầu cử, lựa chọn được những người xứng đáng làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

UBND thành phố yêu cầu công tác tuyên truyền bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng Bầu cử quốc gia, Thành ủy và Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; Tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile