Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế

Sáng 2/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban lãnh đạo các cơ quan báo chí thành phố tháng 5/2022.
Khắc phục triệt để tình trạng phạt để tồn tại và "nạn chống lưng" trong lĩnh vực xây dựng Đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các khâu, các lĩnh vực để phục hồi mạnh mẽ Hà Nội triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính

Dự hội nghị có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy, trong tháng 5, các cơ quan báo chí Hà Nội bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương và thành phố; Hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; Thông tin, phản ánh kịp thời, toàn diện các vấn đề thời sự chính trị, các sự kiện quan trọng, hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố; Tuyên truyền, phản ánh sinh động việc đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; Công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các giải pháp, kết quả phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Đặc biệt, trong tháng 5, báo chí thành phố đã tập trung thông tin, tuyên truyền Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV; Tuyên truyền đậm nét sự kiện Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) gắn với tuyên truyền quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, các điểm đến văn hóa, du lịch của Hà Nội; Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn: 68 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Phát biểu định hướng tuyên truyền trên báo chí trong tháng 6, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học cho biết, các cơ quan báo chí của thành phố tiếp tục tuyên truyền diễn biến, nội dung và kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV; Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII.

Đồng thời, các đơn vị cần tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 21/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, cổ vũ, động viên các tập thể tiêu biểu, những gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô quý II/2022 gắn với thực hiện chủ đề công tác năm của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Các đơn vị tập trung tuyên truyền thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Công tác cải cách hành chính, các giải pháp tháo gỡ khó khăn của thành phố để phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường thông thoáng, minh bạch, thuận lợi để thu hút đầu tư...

Bên cạnh đó, các đơn vị báo chí tiếp tục cập nhật, thông tin kịp thời, thường xuyên diễn biến tình hình dịch COVID-19; tập trung tuyên truyền thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về phòng, chống dịch COVID-19; khẳng định những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các  khâu, các lĩnh vực để phục hồi mạnh mẽ Đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các khâu, các lĩnh vực để phục hồi mạnh mẽ
Hà Nội triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính Hà Nội triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính
Hà Nội đẩy mạnh xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số Hà Nội đẩy mạnh xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số
Diệu Linh
Xem phiên bản mobile