Hà Nội đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Hà Nội thành lập đoàn kiểm tra công vụ năm 2021 Hướng tới năm 2021 giải quyết thủ tục hành chính tối đa 30 phút/trường hợp
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thực hiện Công văn số 1250/VPCP-KSTT ngày 25/2/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tập trung đẩy mạnh triển khai hình thức họp trực tuyến; tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng; Tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng chữ ký số cá nhân, bảo đảm đạt tỷ lệ được giao…

UBND thành phố cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, bảo đảm việc thực hiện thủ tục hành chính thuận lợi, giảm chi phí, giảm tiếp xúc trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm tổ chức triển khai đạt mục tiêu Chính phủ giao.

Trong đó, các sở, ban, ngành tập trung nâng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị lên Cổng dịch vụ công quốc gia tăng thêm so với năm 2020 là 20%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt 25%...

UBND thành phố giao Sở Tư pháp Hà Nội phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành phố tổ chức triển khai cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, bảo đảm đạt 35% số lượng đơn vị cấp xã trên địa bàn.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile