Hà Nội đặt mục tiêu phủ kín quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng vùng huyện

TP Hà Nội phấn đấu đạt 100% tỷ lệ diện tích phủ kín các quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch xây dựng vùng huyện.
Hà Nội chuẩn bị tổ chức biểu dương các gia đình dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi Hà Nội: Lãnh đạo thành phố dâng hoa kỷ niệm 151 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội vừa công bố có nội dung chủ yếu đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Hà Nội đặt mục tiêu phủ kín quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng vùng huyện
Ảnh minh họa

Chương trình 05 của Thành ủy Hà Nội xác định đẩy mạnh công tác quy hoạch, tạo tiền đề cho các công tác quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng, phát triển đô thị theo quy hoạch; quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên; chú trọng tạo lập, gìn giữ và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu, tạo lập môi trường sống an toàn, văn minh, hiện đại.

Theo Chương trình của Thành ủy Hà Nội, có 13 chỉ tiêu liên quan mật thiết tới đời sống người dân. Về quy hoạch, quản lý quy hoạch, TP Hà Nội phấn đấu đạt 100% tỷ lệ diện tích phủ kín các quy hoạch phân khu đô thị; 100% tỷ lệ phủ kín quy hoạch xây dựng vùng huyện và tỷ lệ hoàn thành rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chung xây dựng xã.

Về các chỉ tiêu về quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, Hà Nội phấn đấu đạt 100% tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn; tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường và tỷ lệ cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề (đang hoạt động và xây dựng mới) có trạm xử lý nước thải.

Ngoài ra, thành phố đặt chỉ tiêu đạt 50-55% đối với tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý và phấn đấu diện tích cây xanh bình quân đầu người khu vực đô thị năm 2025 là 7,8-8,1 m2/người.

Về phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu, thành phố xác định các chỉ tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các tuyến đê tương ứng với mực nước lũ thiết kế trên các sông như sông Hồng, sông Đà, sống Đuống và sông Đáy.

TP Hà Nội cũng đặt chỉ tiêu bảo đảm thoát nước khu vực nội thành nhanh về các nguồn tiêu; triển khai chống úng thắng lợi cho khu vực ngoại thành khi có mưa dưới 300mm/3 ngày vào giữa vụ; bảo đảm an toàn công trình thủy lợi ở mức thiết kế.

TP Hà Nội quyết tâm kiềm chế số vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra, trong đó, số vụ gây thiệt hại nghiêm trọng không quá 3% tổng số vụ.

Hà Gia
Xem phiên bản mobile