Hà Nội dẫn đầu cả nước về vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước

Hà Nội dẫn đầu cả nước về vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước, đạt 36,4 nghìn tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước.
Hà Nội phấn đấu thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số vào năm 2030

Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 10/2022 được TP Hà Nội nỗ lực tập trung triển khai, thực hiện và giải ngân với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo Cục Thống kê TP Hà Nội, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 10/2022 ước tính đạt 4.314 tỷ đồng, tăng 2,8% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Hà Nội dẫn đầu cả nước về vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước
Một góc thành phố Hà Nội

Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp thành phố thực hiện 1.615 tỷ đồng, tăng 1,1% và tăng 10,2%; Cấp huyện thực hiện 2.557 tỷ đồng, tăng 4,1% và tăng 16,4%; Cấp xã thực hiện 142 tỷ đồng, tăng 1% và giảm 41,5%.

Tính chung 10 tháng năm 2022, vốn đầu tư thực hiện được 36,4 nghìn tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước và đạt 71,4% kế hoạch năm 2022.

Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp thành phố thực hiện 15 nghìn tỷ đồng, giảm 2,3% và đạt 69,3%; Cấp huyện thực hiện 20,1 nghìn tỷ đồng, tăng 30,4% và đạt 72,4%; Cấp xã thực hiện 1,3 nghìn tỷ đồng, giảm 20,5% và đạt 82,4%.

Như vậy, tính cả tháng 10/2022 và lũy kế 10 tháng năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của Hà Nội đều dẫn đầu cả nước.

Xếp sau Hà Nội là TP HCM với vốn ngân sách Nhà nước đạt hơn 3,5 nghìn tỷ đồng trong tháng 10/2022 và 23,2 nghìn tỷ đồng trong 10 tháng năm nay. Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước của TP HCM trong 10 tháng đã đạt 53,1% kế hoạch năm.

Hậu Lộc
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động