Hà Nội công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Nội vụ

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1467/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Nội vụ thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội.
Hà Nội thành lập đoàn kiểm tra công vụ năm 2021 Hàng nghìn giáo viên không được xét đặc cách: Sở Nội vụ Hà Nội lên tiếng
Cán bộ bộ phận “một cửa” UBND quận Hai Bà Trưng hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính
Cán bộ bộ phận “một cửa” UBND quận Hai Bà Trưng hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính

Theo đó, 8 thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Nội vụ thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội do Sở Nội vụ thực hiện; Trong đó, có 6 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp và 2 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng.

Các thủ tục thuộc lĩnh vực Tổ chức hành chính gồm: Thủ tục xây dựng tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND thành phố về kế hoạch tổng biên chế hành chính, sự nghiệp hằng năm; Thủ tục cho ý kiến đối với kế hoạch tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; Thủ tục thẩm định cho ý kiến đối với công chức của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố chuyển công tác đến các cơ quan, đơn vị không thuộc thành phố; Thủ tục cho ý kiến về chỉ tiêu tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; Thủ tục cho ý kiến đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; Thủ tục cho ý kiến điều chỉnh đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên.

Các thủ tục thuộc lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng gồm: Thủ tục thẩm định, đề nghị UBND thành phố xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”; Thủ tục thẩm định, đề nghị UBND thành phố xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”.

Toàn bộ 8 thủ tục hành chính đều được công khai trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ, đối tượng thực hiện, địa điểm thực hiện, cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính nội bộ, kết quả thực hiện thủ tục hành chính nội bộ…, và đều không quy định mức phí, lệ phí.

Thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính này từ 10 ngày đến 200 ngày làm việc (tùy từng thủ tục hành chính). Trong đó, thủ tục xây dựng tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND thành phố về kế hoạch tổng biên chế hành chính, sự nghiệp hằng năm có trình tự thực hiện nhiều bước nhất (11 bước) và thời hạn giải quyết lâu nhất (200 ngày làm việc).

Diệu Linh
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động