Hà Nội: Công bố tập hệ thống hóa văn bản pháp luật còn hiệu lực tính đến hết 31/12/2023

Hà Nội thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố kỳ 2019-2023 và công bố tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực tính đến hết ngày 31/12/2023.
Ra mắt Cổng tra cứu Văn bản pháp luật trên chuyên trang Pháp luật và Xã hội Chủ động phối hợp, nâng cao chất lượng xây dựng hệ thống văn bản pháp luật của thành phố

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND về thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội kỳ 2019-2023.

Hà Nội: Công bố tập hệ thống hóa văn bản pháp luật còn hiệu lực tính đến hết 31/12/2023
Minh họa

Hệ thống hóa và công bố kết quả hệ thống hóa nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện về thực trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của thành phố, kiến nghị, đề xuất xử lý văn bản, từ đó hoàn thiện pháp luật; Góp phần xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật; Cập nhật kịp thời thông tin của văn bản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố.

Theo UBND thành phố, để làm tốt việc này, hoạt động hệ thống hóa văn bản kỳ 2019-2023 cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản như: Tập hợp đầy đủ văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa và kết quả rà soát văn bản kỳ 2019-2023; Tuân thủ trình tự thực hiện hệ thống hóa theo quy định; Kịp thời công bố tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực và các danh mục văn bản thể hiện kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2019-2023.

Kế hoạch yêu cầu bảo đảm việc thực hiện hệ thống hóa và công bố kết quả hệ thống hóa được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, là một nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn thành phố; Xác định rõ trách nhiệm của giám đốc các sở, ban, ngành của thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã về nội dung công việc, thời hạn, hoàn thành, công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản.

Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa và công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Trách nhiệm của UBND các cấp, cơ quan giúp UBND các cấp thực hiện quản lý nhà nước về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản và cơ quan có trách nhiệm thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản; Giữa các cơ quan trực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của thành phố với các cơ quan khác trên địa bàn thành phố: Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố...

Diệu Linh
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động