Hà Nội: Còn 165 dự án đầu tư xây dựng chậm làm hồ sơ quyết toán

Đến hết năm 2020, TP Hà Nội có tổng số 165 dự án đầu tư xây dựng hoàn thành chậm lập hồ sơ quyết toán.
Thành đoàn Hà Nội phát hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn chủ đề "Tháng 5 nhớ Bác" Hà Nội chuẩn bị 194.000 tỷ đồng hàng hóa đáp ứng nhu cầu chống dịch

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1367/UBND-KT về công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành năm 2020.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, tổng số dự án đầu tư xây dựng hoàn thành chậm lập hồ sơ quyết toán tại thời điểm ngày 31/12/2020 là 165 dự án. Trong đó, vốn ngân sách cấp thành phố quản lý 40 dự án (25 dự án chậm dưới 24 tháng và 15 dự án chậm trên 24 tháng); vốn ngân sách quận, huyện, thị xã quản lý 125 dự án (106 dự án chậm dưới 24 tháng và 19 dự án chậm trên 24 tháng).

UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã phải thực hiện nghiêm chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành và công khai số liệu phê duyệt quyết toán năm 2020 của các dự án đầu tư xây dựng hoàn thành được UBND TP Hà Nội giao và phân cấp quản lý.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm việc lập, thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm theo quy định của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước; triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh công tác quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành.

Hà Gia
Xem phiên bản mobile