Hà Nội có nhiều chỉ tiêu cải cách hành chính về đích trước thời hạn

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, năm 2019 và 5 tháng đầu năm 2020, công tác cải cách hành chính của thành phố Hà Nội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Nhiều chỉ tiêu hoàn thành sớm và về đích trước thời hạn...
Hà Nội công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các đơn vị, địa phương Thành phố cải cách hành chính mạnh mẽ hơn, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp Hà Nội: Người dân đã có thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại nhà

Ngày 19/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 (PAR INDEX) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2019.

Tại điểm cầu thành phố Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung dự.

Hà Nội có nhiều chỉ tiêu cải cách hành chính về đích trước thời hạn

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tham luận tại điểm cầu TP Hà Nội

Tham luận tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ, các Bộ, ban, ngành của Trung ương, năm 2019 và 5 tháng đầu năm 2020, công tác cải cách hành chính (CCHC) của thành phố Hà Nội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Nhiều chỉ tiêu hoàn thành sớm và về đích trước thời hạn...

Thành phố đã hoàn thành xây dựng và công bố 1.717 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND quận, huyện, thị xã và UBND phường, xã, thị trấn (đạt 100%).

100% quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của UBND thành phố và niêm yết tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC của đơn vị.

100% thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố được tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả Một cửa.

Hà Nội đã xem xét, thông qua phương án đơn giản hóa đối với 154 TTHC trong các lĩnh vực; Lũy kế đến nay, thành phố đã đơn giản hóa 481 thủ tục hành chính với số chi phí tiết giảm thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhân trên 91 tỷ đồng/năm; Rút ngắn thời gian xử lý công việc, bảo đảm tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn. Tổng số lượng hồ sơ năm 2019 của toàn thành phố là 11,5 triệu hồ sơ...

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, số lượng TTHC được liên thông và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ngày càng mở rộng. Toàn thành phố có 1.424/1.611 TTHC, đạt 89% (trong đó có 1.044 thủ tục mức độ 3; 388 mức độ 4). Số lượng hồ sơ tiếp nhận trên Công dịch vụ công thành phố đạt hơn 320.000 hồ sơ. Thành phố đã tích hợp ứng dụng biên lai điện tử, dịch vụ bưu chính công ích trên hệ thống.

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19, tổng số hồ sơ dịch vụ công mức độ 4 đạt 23,6%. Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, tiến hành triển khai khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công tại tất cả 22/22 Sở, ngành, 30/30 quận, huyện, thị xã với 16.000 phiếu; Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân trong cung cấp 4 lĩnh vực dân sinh cơ bản: Cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, giáo dục, y tế, với 12.000 phiếu.

Đồng thời, tất cả các quận, huyện, thị xã đều tiến hành các cuộc khảo sát độc lập để đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và các xã, phường, thị trấn trực thuộc với tổng số hơn 28.000 phiếu... Kết quả được công bố công khai, sai phạm được chấn chỉnh, xử lý nghiêm.

Nguồn: TTTĐ
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động