Hà Nội có 6 Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ mới

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu có mặt đã bầu 6 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Kỳ họp đầu tiên của HĐND TP Hà Nội khóa XVI thành công tốt đẹp Nam thanh niên tung tin sai sự thật về công tác bầu cử Hà Nội: Số lượng ủy viên mỗi ban của HĐND TP không quá 15 người

Sáng 23/6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã đọc tờ trình giới thiệu 6 nhân sự để các đại biểu HĐND thành phố bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhân sự được giới thiệu để bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm các ông: Nguyễn Trọng Đông, Chử Xuân Dũng, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền, Dương Đức Tuấn, Lê Hồng Sơn.

Hà Nội có 6 Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ mới
Theo kết quả kiểm phiếu, cả 6 nhân sự được giới thiệu đều đã trúng cử với số phiếu cao, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua kết quả bỏ phiếu.
Phạm Mạnh
Xem phiên bản mobile