Hà Nội chủ động xử lý kịp thời những tình huống phức tạp phát sinh từ sớm, từ xa

Chiều 23/12, Đoàn kiểm tra số 3 của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội để triển khai các quyết định, kế hoạch kiểm tra của Đoàn tại Đảng bộ TP.
Hà Nội nhân rộng mô hình giáo dục STEM ở cấp tiểu học Hà Nội: Cập nhật dữ liệu thường xuyên, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ Hà Nội luôn ghi nhận sự đóng góp của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc)

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương - Trưởng đoàn kiểm tra và đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội chủ trì buổi làm việc.

Hà Nội chủ động xử lý kịp thời những tình huống phức tạp phát sinh từ sớm, từ xa
Quang cảnh hội nghị

Đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, liên quan đến sự tồn vong của Đảng và chế độ. Do vậy, từ khi thành lập, căn cứ yêu cầu thực tiễn của từng thời kỳ, từng giai đoạn cụ thể, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều có các hình thức, phương pháp lãnh đạo, hướng đến mục tiêu bảo vệ những vấn đề cốt lõi của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, bảo vệ sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong thời gian qua, công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã có những đóng góp quan trọng, giúp sàng lọc đội ngũ cán bộ, đảng viên, phục vụ công tác nhân sự thường xuyên, nhân sự đại hội các cấp; Góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, là chủ yếu thì công tác bảo vệ chính trị nội bộ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

Vì thế, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, năm 2022, Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ đã ra quyết định thành lập 5 đoàn kiểm tra đối với 10 tổ chức Đảng và cấp ủy trực thuộc Trung ương, mục đích nhằm đánh giá đúng những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Phát hiện và chấn chỉnh kịp thời, kiến nghị xử lý những sai phạm nếu có.

Hà Nội chủ động xử lý kịp thời những tình huống phức tạp phát sinh từ sớm, từ xa
Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc

Đây cũng là dịp để trao đổi, đánh giá sâu hơn, đưa ra cách làm mới, hay nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ nói chung, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.

Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị các thành viên Đoàn kiểm tra, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và các đơn vị liên quan quán triệt và thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra. Quá trình kiểm tra cần tập trung làm rõ các nội dung, như: Tập trung đánh giá sâu hơn, kỹ hơn việc thực hiện các quan điểm, nguyên tắc cơ bản đã được Bộ Chính trị xác định, nhất là nguyên tắc bảo vệ chính trị nội bộ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu; Đánh giá, làm rõ công tác nhận diện và bảo vệ chính trị nội bộ hiện nay; Kết quả công tác xem xét, đánh giá tiêu chuẩn chính trị của người vào Đảng, người vào cấp ủy, lãnh đạo quản lý, đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp...

Cấp ủy Đảng có thẩm quyền chỉ đạo làm rõ nhiều vấn đề

Trao đổi tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cảm ơn Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương và Đoàn kiểm tra số 03 đã lựa chọn Hà Nội để tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đây là cơ hội quý để Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội được nhìn nhận, đánh giá thực chất kết quả triển khai công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong thời gian qua; Đồng thời có điều kiện trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm; Đề xuất, kiến nghị với Trung ương từ thực tiễn triển khai công tác quan trọng này tại địa phương và cơ sở.

Hà Nội chủ động xử lý kịp thời những tình huống phức tạp phát sinh từ sớm, từ xa
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 39 ngày 18/8/2014 về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch số 139 ngày 30/10/2014 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị, với các yêu cầu, nội dung, quan điểm, phương châm và phương pháp tiến hành cụ thể, nhằm thực hiện tốt 5 quan điểm, 8 nhiệm vụ chủ yếu của Chỉ thị; Đồng thời, chỉ rõ lộ trình, phân công rõ trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.

Việc nắm vững tình hình chính trị nội bộ luôn được Đảng bộ TP Hà Nội quan tâm thực hiện, đã chủ động giải quyết, xử lý kịp thời những tình huống phức tạp phát sinh từ sớm, từ xa; Làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần ổn định chính trị, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ nhiệm vụ xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội.

Các kênh thông tin phối hợp về tình hình chính trị nội bộ; Việc rà soát, phát hiện và xử lý thông tin; Giải quyết đơn thư của cán bộ, đảng viên được tiến hành đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. Cấp ủy Đảng có thẩm quyền đã chỉ đạo làm rõ nhiều vấn đề, góp phần bảo vệ uy tín của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên; Tiến hành thẩm tra, xác minh, kết luận và xử lý những trường hợp vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy định.

Thành ủy Hà Nội cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu mà Đoàn kiểm tra đề ra.

“Ban Thường vụ Thành ủy rất mong nhận được những ý kiến từ Đoàn kiểm tra, để qua đó, Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Thủ đô trong thời gian tới; Tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ.

Tú Linh; Ảnh: Viết Thành
Phiên bản di động