Hà Nội: Chỉ cấp giấy đi đường cho trường hợp cần thiết

Lao động làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu..., được cấp giấy đi đường trong thời gian Hà Nội giãn cách xã hội.
Xem phiên bản mobile