Hà Nội chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ trong các cơ quan, đơn vị hành chính

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Công văn số 121/UBND-NC, yêu cầu các sở, cơ quan tương đương; UBND các quận, huyện, thị xã; các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.
Hà Nội: Gặp mặt nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ Vụ gây rối trật tự tại Đồng Tâm, Hà Nội: Khởi tố 22 bị can
ha noi chan chinh cong tac to chuc can bo trong cac co quan don vi hanh chinh
Việc thực hiện văn hóa công vụ góp phần xây dựng đội ngũ công chức chuẩn mực.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị hành chính thành phố tiếp tục phát huy trách nhiệm của người đứng đầu; kiểm tra, giám sát, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc; thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh quy trình giải quyết công việc, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh về công tác tổ chức cán bộ, xử lý vi phạm theo thẩm quyền (nếu có); sử dụng biên chế, lao động hợp đồng đúng chỉ tiêu được giao; không sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện việc nâng bậc lương, việc lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định.

Các cơ quan, đơn vị hành chính thành phố bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ phù hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức theo đúng đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; thường xuyên rà soát điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý; kiên quyết thu hồi quyết định bổ nhiệm hoặc không bổ nhiệm lại đối với những trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định...

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về việc tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Tuổi trẻ Thủ đô
Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile