Hà Nội chấn chỉnh công tác lập, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện

Ngày 14/2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Văn bản số 360/UBND-TNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các quận, huyện, thị xã về việc chấn chỉnh công tác lập, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện.
Hà Nội: Bổ sung hai khu tái định cư vành đai 4 vào kế hoạch sử dụng đất huyện Đan Phượng Tăng cường kiểm tra xử lý các dự án chậm tiến độ, không đưa đất vào sử dụng Cần chấn chỉnh công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Văn bản nêu rõ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 30 quận, huyện, thị xã. Tuy nhiên, nội dung trình của Sở Tài nguyên và Môi trường còn một số nội dung phải hoàn thiện, chỉnh sửa và thời điểm trình, chuyển hồ sơ còn chưa bảo đảm.

Để khắc phục nội dung trên, UBND thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, đảm bảo đúng quy trình và thời điểm UBND thành phố phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã hoàn toàn chịu trách nhiệm về chỉ tiêu sử dụng đất, việc đảm bảo tính pháp lý, chính xác, điều kiện theo quy định của danh mục các dự án thực hiện trong năm, thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục, các nội dung trong hồ sơ, tờ trình, quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện.

UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định tại Điều 48, Luật Đất đai 2013 (được sửa đổi bổ sung tại Khoản 1, Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018). UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, giám sát UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện theo quy định.

Lam Dương
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động