Hà Nội cần nỗ lực hơn trong phát triển công nghệ cao và bảo vệ môi trường

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, thời gian tới, tiếp tục thực hiện Cương lĩnh 2011, Hà Nội phải nỗ lực đi nhanh hơn về kinh tế, tri thức, công nghệ cao… phấn đấu vào tốp đầu trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Sáng 27/4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị làm việc với Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); tình hình kinh tế - xã hội nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng bộ phận Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII, Trưởng đoàn công tác chủ trì hội nghị. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng chủ trì buổi làm việc.

ha noi can no luc hon trong phat trien cong nghe cao va bao ve moi truong
Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Hà Nội đã cụ thể hóa Cương lĩnh 2011 vào các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, XVI, các chương trình, kế hoạch của Thành ủy. Sau gần 10 năm, thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại...

Nổi bật, kinh tế Thủ đô duy trì tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm sau tăng cao hơn năm trước (theo cách tính mới): Bình quân 3 năm 2016-2018 tăng 7,36% (giai đoạn 2011-2015 là 6,74%); dự kiến giai đoạn 2016-2020 tăng 7,37-7,45%, đạt mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đề ra. Quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng. GRDP năm 2018 đạt 906,5 nghìn tỷ đồng; GRDP/người đạt 116 triệu đồng, tương đương 5.043 USD. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách năm 2018 đạt 244,4 nghìn tỷ đồng, gấp 2,3 lần năm 2010.

Thành phố cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hà Nội năm 2018 xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố (cao nhất từ trước tới nay, tăng 15 bậc so với năm 2015 và tăng 42 bậc so với năm 2012), hoàn thành sớm 2 năm so với mục tiêu của nhiệm kỳ. Hà Nội cũng đứng thứ 2 cả nước về mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông.

Trong 3 năm 2016-2018, trên địa bàn thành phố có gần 80.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Đến hết năm 2018, tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn là hơn 255.000 doanh nghiệp. Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố giai đoạn này đạt 14,05 tỷ USD, gấp 2,25 lần giai đoạn 2011-2015 và bằng 51,54% cả giai đoạn 1986-2015. Riêng năm 2018, Hà Nội thu hút 7,5 tỷ USD.

Cùng với đó, sự nghiệp văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, phát triển; hạ tầng đô thị được tập trung đầu tư, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình lớn. Diện tích đất dành cho giao thông tăng từ 8,65% (năm 2015) lên 9,8% (năm 2018) và dự kiến đến năm 2020 tăng lên 12%...

Các báo cáo của thành phố cũng chỉ rõ những bài học vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước tại Thủ đô; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; một số đề xuất, kiến nghị.

ha noi can no luc hon trong phat trien cong nghe cao va bao ve moi truong
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng đã làm rõ hơn các nội dung đoàn công tác quan tâm, cung cấp những tư liệu thực tiễn tại Hà Nội, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, cơ chế mới. Trong đó, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, hiện nay, một trong những khó khăn lớn nhất của Hà Nội là thiếu nguồn lực đầu tư so với nhu cầu thực tiễn, khi nguồn ngân sách chỉ đáp ứng được khoảng 20%. Để phát triển đột phá, nhất là đầu tư cho hạ tầng, Hà Nội phải tập trung đẩy mạnh xã hội hóa, áp dụng các hình thức để thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách. Đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo để tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương, trong đó có Hà Nội, để thực hiện nhiệm vụ này.

Kết luận buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh 2011, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương đạt kết quả ấn tượng trên các lĩnh vực. Những kết quả mà Hà Nội đạt được trong những năm qua rất đáng mừng, xứng đáng với vị thế của Thủ đô, trái tim của cả nước.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, thời gian tới, tiếp tục thực hiện Cương lĩnh 2011, Hà Nội phải nỗ lực đi nhanh hơn về kinh tế tri thức, công nghệ cao, tạo chuyển biến rõ nét về khắc phục ô nhiễm môi trường... Thủ đô phải phấn đấu vào tốp đầu trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, không chỉ vì mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội mà chính là ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân.

Trưởng đoàn công tác cũng đề nghị thành phố Hà Nội tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc, hoàn thiện báo cáo, trong đó làm rõ thêm một số nội dung, bổ sung những bài học kinh nghiệm, những kiến nghị, đề xuất của thành phố về các lĩnh vực như: công tác tổ chức - cán bộ; cổ phần hóa, phát triển kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa…

ha noi can no luc hon trong phat trien cong nghe cao va bao ve moi truong Đường Láng "khoác" bộ áo xanh thân thiện với môi trường
ha noi can no luc hon trong phat trien cong nghe cao va bao ve moi truong Hà Nội dẫn đầu cuộc thi khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia khu vực phía Bắc
TÚ LINH
Xem phiên bản mobile