Hà Nội cần có giải pháp đột phát cho phát triển nông nghiệp

Hà Nội cần có các giải pháp mạnh mẽ hơn để tạo bước đột phá, sự khác biệt và là động lực phát triển nông nghiệp cho các tỉnh khác...
Hà Nội cần có những trung tâm y tế mang tầm cỡ quốc tế Đề xuất giao Hà Nội chủ động quyết định biên chế cán bộ

Cơ chế, chính sách đặc thù toàn diện

Theo chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) vào ngày 27/11 tới.

Luật Thủ đô đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 21/11/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013.

Qua hơn 10 năm thực hiện, Luật Thủ đô đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về vị trí, vai trò và định hướng phát triển Thủ đô.

Tuy nhiên, do nhu cầu phát triển của đất nước, đòi hỏi Thủ đô phải có bước đi, những hành lang pháp lý thực sự đột phá để Hà Nội xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước.

Hà Nội cần có giải pháp đột phát cho phát triển nông nghiệp
Đại biểu Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (đoàn Hà Nội).

Theo đó, một trong những yêu cầu cấp thiết đặt ra là cần bổ sung, sửa đổi Luật Thủ đô theo hướng thể chế hoá được các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, tạo động lực và nguồn lực để thành phố phát triển xứng tầm với vị thế, nhiệm vụ và sứ mệnh của Thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Góp ý vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (đoàn Hà Nội) cho rằng, mục tiêu ngành nông nghiệp Hà Nội không nhất thiết phải là tập trung sản xuất hàng hóa có lợi thế để xuất khẩu hay đưa ra thị trường trong nước như các tỉnh thành khác, mà quan trọng là cần cung cấp thực phẩm tươi sống đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn, sản phẩm giá trị cao (sinh vật cảnh, cây công trình,…) cho thành phố.

Nông nghiệp Hà Nội phải mang "gương" mặt mới

Theo đại biểu Nguyễn Thị Lan, trong thời gian tới, nông nghiệp Hà Nội phải mang gương mặt mới nên cần có các giải pháp mạnh mẽ hơn để tạo bước đột phá, sự khác biệt và là động lực phát triển cho các tỉnh khác.

Cụ thể, bà Lan cho rằng, Hà Nội cần phải cơ cấu lại đầu tư công và đất đai cho phát triển nông nghiệp.

Đây là nội dung cần đột phát mạnh, chuyển từ đầu tư dàn trải sang tập trung vào những ngành có thế mạnh; tăng đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Hỗ trợ hình thành mới các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp...

Hà Nội cần có giải pháp đột phát cho phát triển nông nghiệp
Chuyển từ đầu tư dàn trải sang tập trung vào những ngành có thế mạnh.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng cần cơ cấu lại trình độ kỹ thuật nông nghiệp. Đây là một trong những nội dung giữ vị trí quan trọng, trong điều kiện thành phố Hà Nội hiện nay, mức độ áp dụng các kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp vẫn còn thấp, chưa chú trọng vào nghiên cứu, ứng dụng ở các khâu làm gia tăng giá trị nông sản.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Lan, Hà Nội cần tập trung vào cơ cấu lại loại hình công nghệ theo hướng giảm thủ công truyền thống, ưu tiên cho công nghệ cao, sinh học; Đẩy mạnh áp dụng công nghệ ở tất cả các khâu của quá trình sản xuất.

Đại biểu Nguyễn Thị Lan đề xuất nên nghiên cứu bổ sung quy định về bảo tồn và phát triển diện tích đất nông nghiệp có giá trị cao trong quy hoạch thành phố như là một điểm quan trọng để phát triển môi trường đô thị bền vững.

Cùng với đó, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cũng nên nghiên cứu bổ sung quy định về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nền nông nghiệp đô thị của Thủ đô với nhiều yêu cầu cao hơn về chất lượng, giá trị và công nghệ vận hành, quản lý.

Cụ thể, Hà Nội cần có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho nông nghiệp nông thôn như hỗ trợ học phí cho con em học lực giỏi và cam kết sau khi học xong trở về công tác trong lĩnh vực nông nghiệp tại địa phương.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Lan, dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) đã có nhiều đổi mới cần thiết phải được ban hành sớm, tạo sự đột phá và khung khổ pháp lý đầy đủ cho sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô trong bối cảnh mới, thách thức mới.

Hậu Lộc
Phiên bản di động