Hà Nội cần chủ động hơn trong công tác phát hiện, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng

Ngày 10/11, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
Tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng Thu hồi hơn 4.000 tỉ đồng từ các vụ án kinh tế, tham nhũng Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo yêu cầu quốc tế và chống tham nhũng

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn.

Hà Nội cần chủ động hơn trong công tác phát hiện, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng
Quang cảnh hội nghị

Tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; Thành viên Đoàn kiểm tra gồm các đồng chí thuộc: Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và Bộ Tư pháp.

Làm việc với Đoàn kiểm tra có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy; Các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy...

Nhiều chuyển biến tích cực

Đoàn kiểm tra đã thông báo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực (gọi chung là nguồn tin về tội phạm); Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám định tư pháp và định giá tài sản trong vụ việc, vụ án có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại thành phố Hà Nội.

Hà Nội cần chủ động hơn trong công tác phát hiện, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng
Phó Trưởng ban Nội Chính Trung ương Nguyễn Văn Yên trình bày dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 1 tại Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Kết quả kiểm tra của Đoàn cho thấy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, nhất là từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung, công tác phát hiện, chuyển giao nguồn tin về tội phạm nói riêng; Công tác giám định và định giá tài sản trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực cũng có những chuyển biến tích cực.

Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện, kiến nghị, xử lý tham nhũng, tiêu cực; Đã chỉ đạo tổ chức 46 đoàn kiểm tra, giám sát; Kiểm tra có dấu hiệu vi phạm các tổ chức Đảng và 2.910 đảng viên.

Công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực chuyển biến tốt. Trong kỳ kiểm tra, các cơ quan chức năng đã phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết 1.945 nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng đã quan tâm chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm; Đưa 53 vụ án, vụ việc vào diện Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo; Đến nay đã xử lý dứt điểm 44 vụ việc.

Hà Nội cần chủ động hơn trong công tác phát hiện, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị

Đoàn Kiểm tra cũng nhìn nhận, các cơ quan có trách nhiệm của thành phố Hà Nội đã có nhiều cố gắng trong xử lý các vi phạm trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Công tác giám định, định giá tài sản có chuyển biến, phục vụ tốt quá trình phát hiện tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực của các cơ quan tố tụng. Các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan giám định, định giá và các cơ quan chức năng có liên quan đã hoàn thành 1.195/1.210 trưng cầu giám định, 317/340 yêu cầu định giá, góp phần quan trọng trong phát hiện, xử lý tội phạm kinh tế, tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố, nhất là đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tại thành phố Hà Nội còn một số hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm.

Nâng cao năng lực của các cơ quan điều tra

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Trong đó, đồng chí yêu cầu thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung và công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; Công tác giám định tư pháp và định giá tài sản trong vụ việc, vụ án có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng để kịp thời phát hiện, xử lý từ đầu các vi phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể sai phạm, theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hà Nội cần chủ động hơn trong công tác phát hiện, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng
Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại hội nghị

Trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay cơ quan điều tra, không chờ đến lúc kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm liên quan đến cán bộ diện cấp ủy quản lý thì chuyển hồ sơ đến Ủy ban Kiểm tra và thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để chỉ đạo xử lý.

“Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, tích cực, chủ động hơn trong công tác phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết nguồn tin về tội phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực với yêu cầu tất cả nguồn tin về tội phạm phải được chuyển giao, tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hà Nội nâng cao năng lực của các cơ quan điều tra, thanh tra, kiểm toán, thuế, hải quan, quản lý thị trường trong quá trình chuyển giao, xử lý nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế. Chỉ đạo nghiêm túc việc rà soát lại các kết luận thanh tra, kiểm tra đã ban hành", đồng chí Phan Đình Trạc lưu ý.

Trưởng đoàn kiểm tra cũng yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực dư luận quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố chủ động phối hợp tốt hơn trong công tác giám định, định giá tài sản trong các vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng, tiêu cực.

Tú Linh - Viết Thành
tuoitrethudo.com.vn
Tags: tham nhũng
Xem phiên bản mobile