Hà Nội bêu tên 202 doanh nghiệp nợ 1.126 tỷ đồng thuế, tiền thuê đất

Cục Thuế TP Hà Nội vừa tiếp tục công khai đợt tháng 5/2019 danh sách 202 đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất với số nợ hơn 1.126 tỷ đồng. Đứng đầu danh sách này là Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy với số nợ là là 168,4 tỷ đồng.

Theo đó, đối với danh sách công khai lần đầu có 96 đơn vị nợ hơn 100 tỷ đồng thuế, phí và các khoản liên quan đến đất.

Cụ thể, có 91 doanh nghiệp nợ 21,9 tỷ đồng thuế, phí. Đứng đầu danh sách là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 với số nợ là 4,6 tỷ đồng (tính đến ngày 31/3/2019); Công ty TNHH Kết cấu và xây dựng Kimeco Vina nợ hơn 3 tỷ đồng; Công ty CP Phát triển Công nghệ Tây Hồ nợ hơn 1,8 tỷ đồng…, còn lại là các doanh nghiệp có số nợ từ 5 triệu đến 723 triệu đồng.

ha noi beu ten 202 doanh nghiep no 1126 ty dong thue tien thue dat
Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy với số nợ là là 168,4 tỷ đồng (tính đến ngày 31/3/2019).

Bên cạnh đó, 4 đơn vị nợ 31,6 tỷ đồng tiền thuê đất; đứng đầu danh sách là Công ty CP Sỹ Ngàn với số nợ là 15,1 tỷ đồng (tính đến ngày 31/3/2019); Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đại Dương nợ hơn 8,4 tỷ đồng; Công ty CP Xây dựng Khu Bắc nợ hơn 6,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đông Sơn nợ hơn 1,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, có duy nhất 1 đơn vị nợ gần 47 tỷ đồng tiền sử dụng đất là Công ty TNHH MTV cơ khí Quang Trung.

Trong khi đó, đối với danh sách công khai lại gồm 106 đơn vị nợ 1.026 tỷ đồng thuế, phí và các khoản liên quan đến đất. Đây là các đơn vị nợ thuế đã được Cục Thuế thực hiện công khai những năm trước (năm 2015,2016, 2017 hoặc 2018).

Cụ thể, có 94 doanh nghiệp nợ 588,2 tỷ đồng thuế, phí. Đứng đầu danh sách này là Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy với số nợ là là 168,4 tỷ đồng (tính đến ngày 31/3/2019); Công ty CONSTREXIM- MECO nợ gần 26 tỷ đồng; Công ty CP SIC hơn 25 tỷ đồng; Công ty CP Xây lắp và Trang trí nội thất Việt Nam nợ 24 tỷ đồng.

Trong danh sách công khai lại có 5 đơn vị nợ 13 tỷ đồng tiền thuê đất. Đứng đầu danh sách này là Công ty CP Xây dựng số 12 Thăng Long với số nợ là là 8 tỷ đồng (tính đến ngày 31/3/2019); Công ty xây dựng số 8 Thăng Long nợ 2,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 7 đơn vị nợ 424,8 tỷ đồng tiền sử dụng đất (số nợ tính đến ngày 30/4/2019). Đứng đầu danh sách này là Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà với số nợ là là 164,3 tỷ đồng; Công ty CP Lilama và Công ty TNHH đá quý Thế Giới cùng nợ hơn 69 tỷ đồng; Cty TNHH Kim Anh nợ hơn 42 tỷ đồng.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile