Hà Nội ban hành kế hoạch nâng cao Chỉ số PCI và Chỉ số PGI năm 2023

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND về nâng cao Chỉ số PCI và Chỉ số PGI năm 2023.
Hà Nội thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nâng cao Chỉ số PCI năm 2022 Hà Nội đạt mục tiêu nằm trong top 10 về cải thiện chỉ số PCI
Hà Nội ban hành kế hoạch nâng cao Chỉ số PCI và Chỉ số PGI năm 2023
Hà Nội đặt mục tiêu nằm trong nhóm có thứ hạng cao so với cả nước về Chỉ số PCI. Ảnh minh họa

Để Chỉ số PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) của Hà Nội nằm trong nhóm có thứ hạng cao so với cả nước và cải thiện xếp hạng Chỉ số PGI (chỉ số xanh cấp tỉnh) năm 2023, thành phố phấn đấu tăng 1 bậc trở lên đối với chỉ tiêu thành phần PCI “Đào tạo lao động”; Tăng 5 bậc trở lên đối với 4 chỉ tiêu thành phần PCI: “Tính minh bạch”, “Chi phí thời gian”, “Cạnh tranh bình đẳng”, “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp”; Tăng 10 bậc trở lên đối với 5 chỉ tiêu thành phần PCI: “Tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh”, “Chi phí không chính thức”, “Chi phí gia nhập thị trường”, “Tiếp cận đất đai”, “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự”.

Thành phố cũng phấn đấu tăng 10 bậc trở lên đối với 4 chỉ tiêu thành phần PGI, gồm: “Thúc đẩy thực hành xanh”, “Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động của biến đổi khí hậu”, “Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu”, “Chính sách và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường”. Đồng thời, TP hoàn thành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương trên địa bàn thành phố (DDCI).

Để hoàn thành các chỉ tiêu, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt kế hoạch này; Phối hợp chặt chẽ với đơn vị được giao chủ trì nâng cao chỉ số thành phần PCI, PGI hoàn thành nhiệm vụ; Chủ động, tích cực truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thuộc trách nhiệm của mình; Xây dựng hình ảnh của đơn vị và của thành phố trong “Xây dựng chính quyền phục vụ - Lấy người dân và doanh nghiệp là đối tượng để phục vụ”…

Diệu Linh
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động