Hà Nội ban hành kế hoạch công tác thanh tra năm 2023

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND về công tác thanh tra năm 2023.
Hà Nội: Đẩy mạnh công tác thanh tra, giám sát trong quá trình thực hiện tu bổ di tích Hà Nội tăng cường công tác thanh tra quản lý tài sản công Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xử lý chất thải y tế

Theo đó, nội dung công tác thanh tra trong năm 2023 là thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của sở, ngành, trong đó cần tập trung vào những nội dung quan trọng, lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra pháp luật về kinh doanh bất động sản
Tăng cường kiểm tra, thanh tra pháp luật về kinh doanh bất động sản, xây dựng (Ảnh minh họa)

Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của Giám đốc sở và Chủ tịch UBND cấp huyện, tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp, đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều ý kiến; Kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; Kiểm soát tài sản thu nhập.

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp huyện, tập trung thanh tra các dự án đầu tư xây dựng; Quản lý, sử dụng đất đai; Quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản; Việc mua bán, chuyển nhượng, mua sắm tài sản công; Việc quản lý và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Tăng cường kiểm tra, thanh tra pháp luật về kinh doanh bất động sản...; Thanh tra chuyên đề việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng.

Các đơn vị giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; Thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, thành phố tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; Tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các đơn vị thuộc UBND thành phố trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tập trung vào công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; Thực hiện quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực như quy hoạch, sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, quản lý, sử dụng tài sản công..; Phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và chuyển cơ quan điều tra đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, tham nhũng.

Diệu Linh
Phiên bản di động