Hà Nội: Ban hành 1.208 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng

Trong năm 2022, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đã ban hành 1.208 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng với tổng số tiền 17,722 tỷ đồng.
Quận Hà Đông (Hà Nội): Phạt 7,5 triệu đồng thanh niên bốc đầu xe máy Đa dạng hình thức xử lý xe dừng, đỗ trên đường một chiều

Năm 2022, được sự chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Sở Xây dựng Hà Nội đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhà ở, công sở, giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh bức xúc của thành phố, đạt nhiều kết quả tích cực.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đáng chú ý về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố năm 2022, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, UBND các quận, huyện, thị xã và các đội quản lý trật tự xây dựng đô thị đã kiểm tra 18.131 công trình (đạt 100% công trình).

Qua đó, đơn vị đã phát hiện, thiết lập hồ sơ xử lý 472 trường hợp có vi phạm, chiếm tỷ lệ 1,87%. UBND các quận, huyện, thị xã đã xử lý dứt điểm 311 trường hợp vi phạm và đang tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền 161 trường hợp.

Các quận, huyện, thị xã đã ban hành 1.208 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng với tổng số tiền 17,722 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Sở Xây dựng Hà Nội đã triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, hạ tầng kỹ thuật; Các dự án đầu tư thuộc vốn ngân sách của các quận, huyện, thị xã theo kế hoạch đã được phê duyệt...

Cụ thể, Sở đã kiểm tra thực hiện 12 cuộc thanh tra chuyên ngành; Kiểm tra hoạt động đầu tư xây dựng đối với 105 dự án trên địa bàn thành phố về việc chấp hành các quy định pháp luật trong trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công...; Qua đó, đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các chủ đầu tư có vi phạm. Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành 45 quyết định xử phạt với số tiền 2,715 tỷ đồng.

Diệu Linh
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động