Hà Nam công khai 137 doanh nghiệp nợ thuế

Cục Thuế Hà Nam vừa thực hiện công khai thông tin 137 doanh nghiệp và 1 hộ kinh doanh nợ tổng cộng 142,6 tỷ đồng tiền thuế.
Cổ phiếu FLC làm nên lịch sử, nhiều 'đại gia' nợ thuế Bêu tên các 'đại gia' nợ thuế, phí ở Hà Nội
ha nam cong khai 137 doanh nghiep no thue
Ảnh minh họa.

Theo dan sách Cục Thuế Hà Nam công bố, trong tổng số 137 doanh nghiệp (DN) và 1 hộ kinh doanh nợ thuế vừa bị công khai, có 65 DN cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn chưa thu hồi được tiền thuế nợ, với tổng số tiền thuế nợ là trên 92,8 tỷ đồng.

Cụ thể, Văn phòng Cục Thuế Hà Nam quản lý 11 DN nợ trên 53 tỷ đồng; Chi cục Thuế TP Phủ Lý quản lý 20 DN nợ trên 8,5 tỷ đồng; Chi cục Thuế huyện Kim Bảng quản lý 11 DN nợ trên 21,5 tỷ đồng; Chi cục Thuế khu vực Thanh Liêm – Bình Lục quản lý 3 DN nợ trên 3,7 tỷ đồng; Chi cục Thuế khu vực Duy Tiên – Lý Nhân quản lý 20 DN và 1 hộ kinh doanh nợ trên 5,9 tỷ đồng.

Trong 72 DN và 1 hộ kinh doanh không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng vẫn còn nợ thuế, với tổng số thuế nợ là trên 49,8 tỷ đồng, Văn phòng Cục Thuế Hà Nam quản lý 3 DN nợ trên 8,2 tỷ đồng; Chi cục Thuế thành phố Phủ Lý quản lý 36 DN nợ trên 22,7 tỷ đồng; Chi cục Thuế huyện Kim Bảng quản lý 8 DN nợ trên 6,2 tỷ đồng; Chi cục Thuế khu vực Thanh Liêm – Bình Lục quản lý 18 DN nợ trên 7,3 tỷ đồng; Chi cục Thuế khu vực Duy Tiên – Lý Nhân quản lý 7 DN và 1 hộ kinh doanh nợ trên 5,2 tỷ đồng.

Đặc biệt, dẫn đầu danh sách DN nợ thuế lớn là Công ty CP xây dựng công trình giao thông 820 (mã số thuế 0700100754) nợ trên 18,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Đại Dương (mã số thuế 0700219196) nợ trên 10,3 tỷ đồng; Công ty TNHH Liên Sơn HT (mã số thuế 0700242452) nợ trên 10,9 tỷ đồng; Công ty CP xi măng Tràng An (mã số thuế 0700249401) nợ trên 8,6 tỷ đồng…

Theo Cục Thuế Hà Nam, đơn vị đang thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật đề ra; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng trong trao đổi thông tin, qua đó nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, đôn đốc thu nộp đầy đủ các khoản tiền thuế nợ và các khoản thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước.

Duy Tân
Xem phiên bản mobile