Góp ý sửa đổi Điều lệ Đoàn để tháo gỡ khó khăn, hạn chế

Ngày 8/4, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 19, khoá XI tiếp tục làm việc
Hà Nội đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 44 dự án giai đoạn 2021-2025

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến các nội dung trình hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 11, gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI; Dự thảo Báo cáo đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn khóa XI.

Góp ý sửa đổi Điều lệ Đoàn để tháo gỡ khó khăn, hạn chế
Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 19

Sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành nhiều văn bản, hướng dẫn kịp thời về các nội dung Điều lệ Đoàn để hệ thống tổ chức Đoàn các cấp thực hiện. Các cấp bộ Đoàn cơ bản đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đoàn.

Tuy nhiên, hiện nay có nhiều văn bản mới được ban hành như: Luật Thanh niên, Luật Trẻ em, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030… Do vậy, trong một số nội dung về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng cần phải bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Điều lệ Đoàn còn tồn tại một số hạn chế. Thực tiễn hoạt động cho thấy, liên chi đoàn trong các trường đại học, học viện, trường học có quy mô tổ chức, thực hiện chức năng nhiệm vụ như Đoàn cơ sở. Tuy nhiên, liên chi đoàn lại không được quy định là Đoàn cấp cơ sở nên không có quyền của Đoàn cơ sở theo Điều lệ Đoàn, dẫn đến bó hẹp, hạn chế, không tương xứng với hoạt động thực tiễn của liên chi đoàn.

Đại biểu tham góp ý kiến tại hội nghị
Đại biểu tham góp ý kiến tại hội nghị

Mặt khác, căn cứ Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về thí điểm tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ, đại hội chi đoàn bằng hình thức trực tuyến trong trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, để khái quát triển khai thực hiện đại hội trực tuyến ở các cấp, đại biểu đề xuất bổ sung “trong trường hợp đặc biệt có thể tổ chức đại hội bằng hình thức trực tuyến”. Ban chấp hành chi đoàn, chi đoàn cơ sở và Đoàn cơ sở mỗi tháng họp ít nhất một kỳ, trong trường hợp đặc có thể tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ bằng hình thức trực tuyến…

Việc góp ý, sửa đổi bổ sung Điều lệ Đoàn nhằm giải quyết những tồn tại, hạn chế, vướng mắc đã được thực hiện thí điểm thời gian qua; Đồng thời chuẩn bị tốt cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile