Giúp thanh niên vững vàng chủ động tham gia phát triển công nghiệp văn hóa

Bằng những việc làm cụ thể, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đang làm tốt vai trò định hướng về tư tưởng, nhận thức để giúp thanh niên có tâm thế vững vàng, từng bước tham gia tích cực chủ động vào quá trình xây dựng công nghiệp văn hóa và Thành phố sáng tạo trong thời đại hội nhập văn hóa sâu rộng
“Vươn xa thanh niên” là ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn Thanh niên TP Hà Nội Học sinh, thanh niên phố cổ Hà Nội “mục sở thị” kỹ năng chống cháy, cứu nạn Không gian sáng tạo hỗ trợ năng lực sản xuất công nghiệp văn hóa cho thanh niên

Thanh niên vừa là thành phần thụ hưởng của những giá trị văn hóa, đồng thời là những người tiên phong, góp phần xây dựng nền công nghiệp văn hóa tương lai của dân tộc bằng những sản phẩm sáng tạo tiếp bước những giá trị truyền thống của cha anh và mở ra những cách thức tiếp cận thị trường mới mà trước đó chưa từng tồn tại.

Mặt khác, tuy có năng lực và mong muốn sáng tạo nhưng kinh nghiệm sống hạn chế và nhận thức chưa đầy đủ của một bộ phận người trẻ khiến họ rơi vào thế bị động, trở thành đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi các nền công nghiệp văn hóa quốc tế.

Hoạt động đổi mới sáng tạo của thanh niên Thủ đô
Hoạt động đổi mới sáng tạo của thanh niên Thủ đô

Thấu hiểu những thuận lợi và thách thức ấy, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội xác định vai trò của mình trong định hướng về tư tưởng, nhận thức để giúp thanh niên có tâm thế vững vàng, từng bước tham gia tích cực chủ động vào quá trình xây dựng công nghiệp văn hóa và xây dựng Thành phố sáng tạo trong thời đại hội nhập văn hóa sâu rộng và toàn diện ngày nay.

Thành đoàn Hà Nội đã bước đầu chủ động thực hiện các công việc nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 09 của Thành ủy Hà Nội. Đoàn Thanh niên thành phố tập trung vào nhóm giải pháp nhằm tiếp cận và phát triển thị trường công nghiệp văn hóa Thủ đô, xây dựng Thành phố sáng tạo; Phát triển nguồn nhân lực và thị trường công nghiệp văn hóa (CNVH) bao gồm: Các phong trào, hoạt động nhằm trang bị kiến thức về thế giới quan và văn hóa Việt cho thanh thiếu nhi; Xây dựng các sân chơi, điểm đến thường xuyên, các nền tảng trực tuyến cho thanh niên giao lưu văn hóa và sáng tạo nghệ thuật.

Những hoạt động này đã tạo điều kiện cho các sản phẩm văn hóa, sáng tạo của thanh niên được tiếp cận với đông đảo người tiêu dùng, công chúng, nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, hoạt động hướng tới xây dựng năng lực sản xuất sản phẩm công nghiệp văn hóa có chất lượng và tiêu chuẩn quốc tế, mang tính sáng tạo cao được thị trường và các tổ chức quốc tế như UNESCO công nhận.

Nhiều cuộc thi, sân chơi được tổ chức giúp thanh niên
Nhiều cuộc thi, sân chơi được tổ chức giúp thanh niên có tâm thế vững vàng, từng bước tham gia tích cực chủ động vào quá trình xây dựng công nghiệp văn hóa

Trong tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên, ngoài hình thức tuyên truyền trực quan hay thông qua các phương tiện thông tin đại chúng cùng các tuyến bài chất lượng trên báo Tuổi trẻ Thủ đô.

Thành đoàn Hà Nội cũng chỉ đạo các cấp bộ Đoàn Thủ đô phát huy tối đa thế mạnh của công nghệ, internet và mạng xã hội với nhiều ấn phẩm truyền thông, ứng dụng, cuộc thi trực tuyến thu hút người trẻ như: infographic, motiongraphic, video clip, teaser, trailer.

Các cuộc thi trên nền tảng tuoitrehanoi.com, tuoitrehanoi.vn, kahoot.it... cung cấp thông tin về các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của thành phố về xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam nói chung và văn hóa, con người Thủ đô nói riêng; về lịch sử và những giá trị văn hóa truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến; về công nghiệp văn hóa và những kết quả bước đầu trong việc phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 – 2025…

Một cuộc thi do Thành đoàn Hà Nội tổ chức dành cho học sinh THPT
Một cuộc thi do Thành đoàn Hà Nội tổ chức dành cho học sinh THPT

Thanh niên Thủ đô đã và đang ý thức được trách nhiệm của mình trong việc duy trì và phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời tiếp thu một cách khoa học và hợp lý những giá trị văn hóa quốc tế.

Từ những hoạt động cụ thể, thiết thực sẽ tạo lớp người trẻ tiêu thụ sản phẩm công nghiệp văn hóa một cách sáng suốt, có năng lực sản xuất những sản phẩm văn hóa mang trong đó cái hồn của người Việt nhưng tân tiến, mới mẻ và mang màu sắc hội nhập. Việc thanh niên tham gia phát triển công nghiệp văn hoá không đơn thuần chỉ là việc làm lại hoặc cải tiến những giá trị và sản phẩm văn hóa của quá khứ, mà còn là quá trình sáng tạo để tạo ra những điểm mới trong nền văn hóa Việt Nam của tương lai.

Nguyễn Dũng
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile