Giáo viên tham gia góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa gửi công văn đề nghị các Sở GD&ĐT tổ chức cho giáo viên dạy học các môn học, hoạt động giáo dục tham gia góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6.
Tài liệu chỉnh sửa SGK Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều như thế nào?

Theo đó, để bảo đảm chất lượng sách giáo khoa biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời giúp cho giáo viên được sớm tiếp cận với các bản mẫu sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT tổ chức cho giáo viên dạy học các môn học, hoạt động giáo dục (gọi chung là môn học) tham gia góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6.

Giáo viên tham gia góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 - 1
Việc thẩm định sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 đã hoàn thành vòng 1, Bộ GD&ĐT đề nghị giáo viên tham gia góp ý các bản mẫu SGK lớp 2 và lớp 6 (Ảnh minh họa).

Về đợt 1, Bộ GD&ĐT đề nghị, mỗi Sở GD&ĐT chọn cử 10 giáo viên/môn học để nghiên cứu, góp ý các bản mẫu sách giáo khoa qua website của các nhà xuất bản; cung cấp thông tin về tài khoản cho giáo viên tham gia góp ý để đăng nhập website và góp ý các bản mẫu sách giáo khoa từ ngày 27/11/2020 đến ngày 9/12/2020.

Tổng hợp ý kiến góp ý của các giáo viên đối với từng bản mẫu sách giáo khoa, gửi bản mềm về Bộ GD&ĐT (với lớp 2 gửi Vụ Giáo dục Tiểu học, email: vugdth@moet.gov.vn; lớp 6 gửi Vụ Giáo dục Trung học, email:vugdtrh@moet.gov.vn) trước ngày 10/12/2020.

Về đợt 2, Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường nhận tài khoản và hướng dẫn cho toàn bộ giáo viên được phân công dạy lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022 vào website của các nhà xuất bản để nghiên cứu, góp ý các bản mẫu sách giáo khoa đã được các nhà xuất bản hoàn thiện sau góp ý đợt 1; đưa việc tìm hiểu nội dung các bản mẫu sách giáo khoa vào sinh hoạt tổ chuyên môn để nghiên cứu, góp ý và chuẩn bị việc đề xuất lựa chọn sách giáo khoa, bắt đầu từ ngày 25/12/2020.

Thông báo cho giáo viên, cán bộ quản lý tìm hiểu, góp ý (đợt 3) các bản mẫu sách giáo khoa đã được các nhà xuất bản hoàn thiện, đưa lên website của các nhà xuất bản trước khi in và phát hành.

Nguồn: Dân trí
dantri.com.vn
Xem phiên bản mobile