Giáo dục đào tạo vùng dân tộc thiểu số đã đạt được những thành tựu quan trọng

Tối 12/11, phát biểu tại buổi chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2019, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ - Trương Hòa Bình khẳng định Giáo dục đào tạo vùng dân tộc thiểu số đã đạt được những thành tựu quan trọng.
Tuyên dương 120 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu 2019 Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số Tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu Thủ đô

Quang Nhật
Xem phiên bản mobile