Giám đốc Sở TN&MT Bắc Giang được bầu bổ sung làm Uỷ viên UBND tỉnh

Với 100% số phiếu bầu, ông Bùi Quang Huy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang được bầu bổ sung làm Uỷ viên UBND tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Bắc Giang quyết tâm, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Báo chí “tiếp sức” để Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc

Trong khuôn khổ chương trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Bắc Giang Khóa XIX đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Bùi Quang Huy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang.

Giám đốc Sở TN&MT Bắc Giang được bầu bổ sung làm Uỷ viên UBND tỉnh
Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại kỳ họp, thay mặt UBND tỉnh, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Tờ trình bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Bùi Quang Huy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Giám đốc Sở TN&MT Bắc Giang được bầu bổ sung làm Uỷ viên UBND tỉnh
Bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Bùi Quang Huy

HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bùi Quang Huy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Với 100% số phiếu bầu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bùi Quang Huy được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Vi Hải
Phiên bản di động