Giảm 50% lệ phí cấp căn cước công dân, phí thẩm định phòng cháy chữa cháy

Kể từ ngày 22/6 đến hết ngày 31/12/2020 sẽ giảm 50% mức phí, lệ phí trong kiểm định, thẩm định phòng cháy chữa cháy và cấp thẻ căn cước công dân.
Trình Chính phủ dự án Nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô Quốc hội đồng ý cho Hà Nội tự quyết tăng phí, lệ phí

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 61/2020/TT-BTC về quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp căn cước công dân.

Theo đó, kể từ ngày 22/6 đến hết ngày 31/12/2020, tất cả các dịch vụ trên đều được giảm 50% mức phí, lệ phí so với quy định hiện hành.

Cụ thể, đối với phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy thì tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy sẽ được giảm 50% mức thu phí quy định hiện hành.

Đối với phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy thì tổ chức, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy sẽ chỉ phải nộp bằng 50% mức thu phí quy định hiện hành.

Còn đối với lệ phí cấp căn cước công dân, tất cả các công dân Việt Nam đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số, 12 số sang cấp thẻ căn cước công dân cũng được giảm 50% mức thu lệ phí quy định hiện hành.

Từ ngày 1/1/2021, các quy định nộp phí trên sẽ trở lại quy định trước ngày 22/6/2020.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile