Giải thể Ban Phát triển kinh tế công nghiệp tỉnh Ninh Bình

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định giải thể Ban Phát triển kinh tế công nghiệp để sắp xếp tổ chức bộ máy, tránh chồng chéo chức năng nhiệm vụ.
Ninh Bình: Bắt đối tượng sang Nam Định mua ma túy về bán kiếm lời Ninh Bình sẽ đón khách du lịch từ mùng 1 Tết
Giải thể Ban Phát triển kinh tế công nghiệp tỉnh Ninh Bình
Ảnh minh họa

Quyết định giải thể Ban Phát triển kinh tế công nghiệp tỉnh Ninh Bình được ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh ký ngày 16/2, ngoài ra văn bản này cũng nhắc đến việc bãi bỏ Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 18/1/2016 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Phát triển kinh tế công nghiệp tỉnh Ninh Bình.

Lý do giải thể Ban Phát triển kinh tế công nghiệp tỉnh Ninh Bình là nhằm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn tổ chức bộ máy, khắc phục sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ để một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

Được biết, Ban Phát triển kinh tế công nghiệp tỉnh Ninh Bình được thành lập từ năm 2014, tổ chức này có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh về công tác xúc tiến, thu hút đầu tư trong và ngoài nước để phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Bình.

Duy Tân
Xem phiên bản mobile