GDP Yên Bái tăng 6,81% trong 6 tháng đầu 2019

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả khả quan.
Phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô nhận bằng khen của Chủ tịch tỉnh Yên Bái Phê duyệt dự án mở rộng khu dân cư thị trấn Trạm Tấu, Yên Bái

Theo báo cáo mới đây của Hội Đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, 6 tháng đầu năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Yên Bái đạt 6,81% (tăng 1% so với cùng kỳ năm 2018).

Hầu hết các chỉ tiêu đều tăng so với cùng kỳ, trong đó các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm có sự chuyển động mạnh mẽ. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm nghiệp, thủy sản tăng 6,06% so cùng kỳ, cao nhất trong 4 năm gần đây. Tổng vốn đầu tư phát triển tăng 36%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 24%, giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 23% và lượng khách du lịch tăng 38% so với cùng kỳ năm 2018.

gdp yen bai tang 681 trong 6 thang dau 2019
Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Yên Bái đạt 6,81% trong 6 tháng đầu 2019. Ảnh minh họa.

Về lĩnh vực văn hóa tiếp tục được quan tâm chăm lo, an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo, công tác giảm nghèo được thực hiện quyết liệt, bài bản, hoạt động đối ngoại được tăng cường, mở rộng, thu hút đầu tư và thúc đẩy khởi nghiệp có tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Những con số tăng trưởng tích cực đạt được trong 6 tháng đầu năm là kết quả của sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của tỉnh Yên Bái, của các cấp, các ngành cùng với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả, vẫn còn nổi lên nhiều bất cập, hạn chế do trách nhiệm của một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy Yên Bái, Nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái. Ngoài ra, một số sở, ban, ngành của tỉnh Yên Bái mà trực tiếp là người đứng đầu có biểu hiện thiếu chủ động, sáng tạo, có nơi có biểu hiện trì trệ, ngại khó, thiếu quyết tâm, không thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và thiếu sâu sát cơ sở, hạn chế trong công tác phối hợp.

Theo mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2019 của tỉnh Yên Bái, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, cải thiện chất lượng tăng trưởng thông qua thực hiện quyết liệt các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, đổi mới mô hình tăng trường, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế...

Về chỉ tiêu kinh tế, năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn là 6,8%, trong đó, nông lâm nghiệp thủy sản là 4,56%; công nghiệp - xây dựng 9,65%; dịch vụ 6,32% và thuế, trừ trợ cấp sản phẩm 6,0%.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái bình quân đầu người là 34 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 3.000 tỷ đồng, phấn đấu đạt 3.150 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư phát triển đạt 13.000 tỷ đồng.

Đức Mậu
Xem phiên bản mobile