Gánh nợ hàng trăm triệu vì cam rụng

Gia đình ông Tho Văn Lứu ở xã Vĩnh Phúc, Bắc Quang vay vốn đầu tư vào trồng cam nhưng đến mùa thu hoạch, vườn bị rụng khoảng 40-50 tấn.
Xem phiên bản mobile