Gắn quy chế dân chủ với thực hiện “nhiệm vụ kép”, thí điểm mô hình chính quyền đô thị

TTTĐ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở TP Hà Nội đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị đánh giá kết quả xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.
Lựa chọn những điểm mấu chốt, liên quan đến người dân, doanh nghiệp để triển khai quy chế dân chủ Thực hiện Quy chế dân chủ gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương Đưa công tác dân vận chính quyền trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy đảng, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 04-CT/TU của Thành uỷ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tuy vậy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, một trong những hạn chế hiện nay đó là nhận thức của một số người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đến QCDC, chưa coi đó là một mục tiêu, cơ sở để xây dựng và đoàn kết nội bộ; Một số nơi nắm tình hình Nhân dân chưa kịp thời, còn để xảy ra những sai phạm đáng tiếc.

Chính vì thế, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị trong 6 tháng cuối năm, cần tiếp tục thực hiện tốt QCDC ở mọi lĩnh vực; Quán triệt tinh thần chỉ đạo trong các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII và chủ đề công tác năm 2021 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu phải gắn QCDC với thực hiện “nhiệm vụ kép”, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết 97 của Quốc hội, Nghị định 32 của Chính phủ, Kế hoạch 100 của UBND TP về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội từ 1/7 tới; Cùng với đó là Nghị quyết 115 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố cũng đề nghị MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội bổ sung chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn hoạt động cho các tổ chức của mình ở các phường để phát huy phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát và dân thụ hưởng, nhất là trong bối cảnh thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị không tổ chức HĐND ở các phường.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, huy động ủng hộ quỹ vắc xin và tuyên truyền, vận động triển khai kế hoạch, lộ trình tiêm vắc xin phòng Covid-19; Tổ chức quán triệt, nghiên cứu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021; Tiếp tục triển khai các Quyết định 217, 218 của Trung ương, Quyết định 6525 của Thành ủy Hà Nội; Chủ động triển khai các hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ và Nhân dân khi dịch bệnh được kiểm soát…

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở TP Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2021, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở được gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của TP.

Cụ thể, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục được các cấp, các ngành và toàn dân cùng vào cuộc, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, giải pháp phòng, chống dịch; Đồng thời tích cực tham gia đóng góp quỹ phòng, chống dịch Covid-19, Quỹ vắc-xin Covid-19 của TP. Vai trò và hiệu quả hoạt động của Tổ giám sát Covid-19 cộng đồng, tổ dân vận được phát huy trong việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức phòng chống dịch; giám sát việc chấp hành quy định phòng, chống dịch của các đối tượng cách ly, các cơ sở tôn giáo, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống...

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp nhưng với sự chủ động, triển khai sớm các bước công tác chuẩn bị bầu cử; Cùng với sự vào cuộc tích cực của hệ thống dân vận các cấp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, dân chủ, an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân...

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile