Hiến kế cho Đoàn

Gần gũi và hiểu hơn thanh niên thế hệ Z

Bạn Minh Châu, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, thế hệ thanh niên hiện nay chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi mạng xã hội. Vì vậy, Đoàn cần phải gần gũi, hiểu hơn về thanh niên nhất là thế hệ gen Z, tìm hiểu phương pháp và tăng cường thông tin tuyên truyền, định hướng các giá trị văn hóa, giá trị tốt đẹp cho họ.
Thí sinh Lê Trung Kiên giành giải nhất cuộc thi “Thanh niên khởi tạo gương mặt số” Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên quận Hoàn Kiếm Lộ diện Quán quân cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn”

Sau khi đọc Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Minh Châu dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác giáo dục thanh niên. Nữ sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, Đoàn cần nghiên cứu để tiếp cận với thanh thiếu nhi ở nhiều mặt, nhiều khía cạnh; Nắm bắt tình hình và nhu cầu tiếp cận thông tin của giới trẻ để có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn.

Đặc biệt, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ tiếp tục là một nhiệm kỳ với sự phát triển nhanh và mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, du nhập và giao thoa văn hóa quốc tế. Đoàn cần xác định đây là một thách thức lớn nhưng cũng chính là cơ hội để có giải giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên.

Bạn Minh Châu, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Bạn Minh Châu, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thách thức lớn nhất là việc du nhập của các nền văn hóa lạ, văn hóa ngoại lai, trào lưu mới trái với thuần phong mỹ tục và văn hóa truyền thống của dân tộc ta trên nhiều nền tảng mạng xã hội gây khó khăn trong việc kiểm soát, có thể làm phai nhạt đi những giá trị truyền thống của dân tộc đặc biệt là lớp người trẻ. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và tốc độ thông tin nhanh chóng của mạng xã hội cũng là một lợi thế cho công tác giáo dục của Đoàn, nếu chúng ta có tầm nhìn đúng, phương thức linh hoạt, nội dung phù hợp với giới trẻ.

Vì vậy, Đoàn cần phải gần gũi, hiểu hơn về thanh niên nhất là thế hệ gen Z, tìm hiểu phương pháp và tăng cường thông tin tuyên truyền, định hướng các giá trị văn hóa, giá trị tốt đẹp của dân tộc, đất nước trên các ứng dụng mạng xã hội và các phương tiện thông tin truyền thông. Đoàn đặc biệt cần chú trọng các ứng dụng có sự thu hút nhiều đối với thanh thiếu nhi.

Tổ chức Đoàn các cấp kiên định mục tiêu “lấy cái tốt xóa dần cái xấu” để làm tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, tạo các sân chơi trực tuyến về văn hóa, lịch sử, truyền thống dân tộc thu hút bạn trẻ. Bên cạnh đó, Đoàn phải giúp thanh niên tăng cường sức đề kháng trước luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên mạng xã hội.

Nguyễn Dũng
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile