Gắn chíp điện tử trên các xe khách ở Thành phố Hồ Chí Minh

Thẻ chip điện tử giúp xe khách ra, vào bến không phải dừng tại các cổng. Chương trình Bến xe điện tử được thực hiện từ đầu tháng 6 tại bến xe Miền Đông (Thành phố Hồ Chí Minh).
Xem phiên bản mobile