Gần 3.500 doanh nghiệp cố tình chây ỳ nợ thuế

Theo Tổng cục Thuế, trong 8 tháng năm 2020 có 3.474 doanh nghiệp cố tình chây ỳ nợ thuế, cơ quan thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế với tổng số tiền nợ là 19.740 tỷ đồng.
Nợ thuế tăng vì Covid-19

Báo cáo của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, trong 8 tháng năm 2020, tổng thu ngân sách Nhà nước do ngành thuế quản lý ước đạt 752.615 tỷ đồng, bằng 60% so với dự toán, bằng 91,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 25.481 tỷ đồng, bằng 72,4% so với dự toán, bằng 64,4% so với cùng kỳ năm 2019. Thu nội địa ước đạt 727.134 tỷ đồng, bằng 59,6% so với dự toán, bằng 93,3% so với cùng kỳ.

Theo đại diện Tổng cục Thuế cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2020, kinh tế chịu tác động lớn của dịch Covid-19 nên nguồn thu sụt giảm ở hầu khắp các địa phương và tập trung ở các sắc thuế lớn.

Gần 3.500 doanh nghiệp cố tình chây ỳ nợ thuế
Ảnh minh họa.

Theo đó, trong 8 tháng đầu năm, thu thuế giá trị gia tăng ước giảm 16,9% so với cùng kỳ; thuế tiêu thụ đặc biệt giảm 13,4%; thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 15,4% so với cùng kỳ.

Thời gian qua, ngành thuế cũng đã quyết liệt thu hồi nợ thuế để tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, trong tháng 8/2020 đã thực hiện thu nợ đạt 1.143 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng thu đạt 17.515 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2019.

Như vậy, bình quân mỗi tháng năm 2020 thu hồi được 2.189 tỷ đồng, tăng 30 tỷ đồng so với bình quân mỗi tháng của năm 2019.

Tính đến hết tháng 8/2020, Tổng cục Thuế đã rà soát được 6.747 doanh nghiệp có nợ lớn và phân loại theo nhóm nợ.

Trong đó có 236 doanh nghiệp dự án nợ tiền sử dụng đất lớn với số tiền 12.667 tỷ đồng; 1.119 doanh nghiệp, dự án nợ tiền thuê đất với tổng số tiền nợ là 12.787 tỷ đồng; 275 đơn vị nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền nợ là 1.962 tỷ đồng; 58 doanh nghiệp nợ tiền thuế bảo vệ môi trường với tổng số nợ là 3.869 tỷ đồng; 2.151 doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên đã nợ thuế với tổng số tiền là 11.812 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong 8 tháng qua, có 3.474 doanh nghiệp cố tình chây ỳ, nợ thuế, cơ quan thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế với tổng số tiền thuế nợ là 19.740 tỷ đồng.

Cũng trong 8 tháng đầu năm, toàn ngành thuế đã thực hiện được 45.500 cuộc thanh, kiểm tra; kiểm tra được 405.126 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra là 36.881 tỷ đồng bằng 116,87% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh, kiểm tra là 12.762 tỷ đồng bằng 145,56% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 6.383 tỷ đồng, đạt 116,62% so với cùng kỳ năm 2019.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile