Thi vào lớp 10 ở Hà Nội

Gần 1.000 thí sinh không đến dự thi môn Tiếng Anh

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội, trong ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (18/6), ở môn Tiếng Anh có 994 thí sinh không đến dự thi.
9X Việt bốn lần đạt điểm tuyệt đối IELTS Đề môn Tiếng Anh “dễ thở”, thí sinh rạng rỡ rời phòng thi Nhiều học sinh Đà Nẵng yếu môn tiếng Anh đỗ chứng chỉ quốc tế: Ôn thi cùng một địa chỉ
Gần 1.000 thí sinh không đến dự thi môn Tiếng Anh
Thí sinh thi tuyển sinh vào lớp 10

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội, trong ngày thi đầu tiên (18/6), buổi sáng thí sinh làm bài thi Ngữ văn trong 120 phút. Buổi chiều, thí sinh thi môn Tiếng Anh 60 phút.

Công tác tổ chức kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng tiến độ. Tổng số điểm thi trên toàn thành phố là 203 với 4.550 phòng thi, ngoài ra còn có 60 điểm thi dự phòng với 420 phòng thi.

Toàn thành phố có 106.609 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023. Trong ngày thi đầu tiên, ở môn Ngữ văn có 105.628 thí sinh đến dự thi; vắng 981 thí sinh. Môn Ngoại ngữ có 105.615 thí sinh đến dự thi, vắng 994 thí sinh.

Buổi sáng, ở môn thi Ngữ văn có 26 cán bộ coi thi vắng và đều đã được thay thế, bổ sung kịp thời. Buổi chiều, không có cán bộ coi thi vắng. Công tác tổ chức kỳ thi, kỷ cương trường thi được giữ vững, các thành viên tại các điểm thi đều thực hiện đúng quy chế thi.

Các điểm thi đều nỗ lực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi. Toàn thành phố có 41 thí sinh diện F0 tự nguyện đăng ký dự thi. Các thí sinh này được bố trí làm bài thi tại phòng thi riêng. Số phòng thi dự phòng đã sử dụng cho thí sinh diện F0 là 37.

Ngọc Minh
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile