Eximbank: Mâu thuẫn cổ đông, nợ xấu tăng cao

Tại thời điểm cuối tháng 6/2020, tổng nợ xấu của Eximbank tăng 12% so với đầu năm, lên mức hơn 2.157 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng tới 98%, lên mức 1.614 tỷ đồng.
Đại hội đồng cổ đông Eximbank lại bất thành SMBC hối thúc Eximbank tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 lần 2

Theo báo cáo tài chính quý 2/2020 Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố, trong 6 tháng đầu năm, ngân hàng này ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế giảm 28% so với cùng kỳ, chỉ còn gần 552 tỷ đồng và 441 tỷ đồng.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Eximbank âm gần 11.842 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 2.527 tỷ đồng; dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm hơn 63 tỷ đồng. Kết quả làm dòng tiền thuần trong kỳ âm hơn 11.905 tỷ đồng so với mức dương 2.749 tỷ đồng của kỳ trước.

Tại ngày 30/6/2020, tổng tài sản của Eximbank giảm 11% so với đầu năm, còn 147.314 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng giảm 9%, chỉ còn 103.529 tỷ đồng, các khoản lãi, phí phải thu giảm 20%, còn 957 tỷ đồng, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm 43%, còn 3.277 tỷ đồng), tiền vàng gửi tại tổ chức tín dụng khác giảm 40%, còn 16.697 tỷ đồng…

3257 2dd676b661f688a8d1e7
Ảnh minh họa.

Cũng tại thời điểm cuối tháng 6/2020, tổng nợ xấu của Eximbank tăng 12% so với đầu năm, lên mức hơn 2.157 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng tới 98%, lên mức 1.614 tỷ đồng. Kết quả làm tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng từ mức 1,71% đầu năm lên 2,08%.

Eximbank cũng vừa thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 lần 3, sau hai lần trước không thành công.

Theo đó, khác với các lần trước tổ chức tại TP HCM, Đại hội đồng cổ đông thườngg niên 2020 lần 3 của Eximbank dự kiến sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, quận Ba Đình, Hà Nội, vào ngày 17/8.

Mới đây, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 lần thứ 2 của Eximbank sáng 29/7 lại bất thành khi chỉ có sự tham gia của 142 cổ đông, đại diện cho 42,56% vốn điều lệ Eximbank, thấp hơn mức quy định tối thiểu 51% để cuộc họp lần 2 có thể tổ chức.

Thời gian qua, các cổ đông tại Eximbank đang xảy ra mẫu thuẫn, có lẽ đây là nguyên nhân khiến Đại hội đồng cổ đông thường niên của ngân hàng này liên tục không thành công.

Không chỉ khó khăn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, nhân sự cấp cao của Eximbank cũng liên tục biến động.

Ngày 25/6 vừa qua, Hội đồng quản trị ngân hàng đã tổ chức phiên họp và chấp thuận để ông Cao Xuân Ninh đã từ nhiệm vị trí Chủ tịch theo nguyện vọng cá nhân.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Yasuhiro Saitoh – người từng là đại diện cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đang nắm 15% vốn tại Eximbank được bổ nhiệm thay ông Ninh đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ngân hàng.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile