EVN Hà Nội lý giải nguyên nhân hóa đơn tiền điện tăng cao

Theo EVN Hà Nội, lượng điện năng tiêu thụ tăng theo quy luật hàng năm vào những tháng hè cộng với việc giá bán điện điều chỉnh làm tổng số tiền điện tháng 4/2019 các hộ dân phải trả tăng hơn so với tháng trước.
Nguyên nhân làm tăng tiền điện trong hóa đơn Khách hàng 'sốc' vì hóa đơn tiền điện tăng vọt

Thời gian vừa qua, nhiều người dân phản ánh tiền điện của gia đình tháng 4/2019 tăng so với tháng trước. EVN Hà Nội đã chính thức lên tiếng về việc này.

Theo đó, đại diện EVN Hà Nội cho biết, theo quy luật thời tiết hàng năm những ngày đầu tháng 4/2019, khu vực miền Bắc đặc biệt là thủ đô Hà Nội bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển mùa, thời tiết bắt đầu nắng nóng trên 30°C do vậy nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng dần. Số liệu theo dõi của EVN Hà Nội cho thấy sản lượng điện tiêu thụ trung bình ngày tăng trung bình từ 47 triệu kWh/ngày những ngày cuối tháng 3/2019 lên đến gần 58 triệu/ngày vào những ngày đầu 4/2019.

Bên cạnh đó là tác động của việc điều chỉnh giá bán điện được Bộ Công Thương công bố vào ngày 20/3/2019 theo Quyết định 648/QĐ-BCT, cụ thể khung giá cho đối tượng sinh hoạt bậc thang như sau:

evn ha noi ly giai nguyen nhan hoa don tien dien tang cao

Một lý do khác dẫn đến sự chênh lệch kỳ hóa đơn tiền tiện tháng 4 so với kỳ hóa đơn tháng 3 là số ngày sử dụng điện của hóa đơn tháng 4 (31 ngày) nhiều hơn số ngày sử dụng điện của hóa đơn tháng 3 (28 ngày với trường hợp không bị ảnh hưởng lịch ghi chỉ số tết nguyên đán và 21 ngày với trường hợp ảnh hưởng của lịch ghi chỉ số Tết Nguyên đán).

Như vậy số ngày sử dụng điện dài hơn, lượng điện năng tiêu thụ tăng theo quy luật hàng năm vào những tháng hè cộng với việc giá bán điện điều chỉnh làm tổng số tiền điện tháng 4/2019 các hộ dân phải trả tăng hơn so với tháng trước.

Để người dân, khách hàng hiểu rõ hơn, EVN Hà Nội đưa ra ví dụ điển hình và diễn giả cách tính toán hóa đơn tiền điện tháng 4 của hộ sử dụng điện sinh hoạt, cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Tính toán tiền điện cho cho 1 hộ có phiên ghi chỉ số vào ngày 12 hàng tháng.

- Hóa đơn tiền điện tháng 3/2019: từ ngày 13/2/2019 đến ngày 12/3/2019) Thời gian sử dụng điện là 28 ngày.

- Hóa đơn tiền điện tháng 4/2019 (từ ngày 13/3/2019 đến ngày 12/4/2019): Hóa đơn tiền điện T4 sẽ có ảnh hưởng do điều chỉnh giá điện ngày 20/3/2019. Lượng điện năng tiêu thụ trong tháng là 292 kWh, Số hộ: 01 hộ. Chi tiết hóa đơn tiền điện như sau:

- Lượng điện năng ghi được trong tháng S = 292 kWh. Trong đó:

- Thời gian dùng điện theo giá cũ tính từ ngày 13/3/2019 đến hết ngày 19/3/2019 là 7 ngày (Nc)

- Thời gian dùng điện theo giá mới tính từ ngày 20/3/2019 đến ngày 12/4/2019 là 24 ngày (Nm).

- Sản lượng điện năng tính theo giá cũ là:

Sc = (292 kWh/31 ngày) x 7 ngày = 66 kWh

- Sản lượng điện năng tính theo giá mới là:

Sm = 292 - 66 = 226 kWh

a. Phần tiền điện tính theo giá cũ cho phần điện năng sử dụng từ ngày 13/3/2019 đến hết ngày 19/3/2019 (chưa có thuế):

- Phần sản lượng điện năng bậc thang thứ nhất tính theo giá 1.549 đ/kWh

Mc1 = (50 kWh :31) x 7 ngày = 11 kWh

- Tương tự phần sản lượng điện năng bậc thang thứ hai tính theo giá 1.600 đ/kWh

Mc2 = (50 kWh :31) x 7 ngày = 11 kWh

- Phần sản lượng điện năng bậc thang thứ ba tính theo giá 1.858 đ/kWh

Mc3 = (100 kWh :31) x 7 ngày = 23 kWh

- Còn lại sản lượng điện năng bậc thang thứ tư tính theo giá 2.340 đ/kWh

Mc4 = 66-11-11-23 = 21kWh

b. Phần tiền điện tính theo giá mới cho điện năng sử dụng từ ngày 20/3/2019 đến ngày 12/4/2019 (chưa có thuế):

- Phần sản lượng điện năng bậc thang thứ nhất tính theo giá 1.678 đ/kWh

Mm1 = (50 kWh :31) x 24 kWh = 39 kWh

- Tương tự phần sản lượng điện năng bậc thang thứ hai tính theo giá 1.734 đ/kWh

Mm2 = (50 kWh :31) x 24 kWh = 39 kWh

- Phần sản lượng điện năng bậc thang thứ ba tính theo giá 2.014 đ/kWh

Mm3 = (100 kWh :31) x 24 kWh = 77 kWh

- Còn lại sản lượng điện năng bậc thang thứ tư tính theo giá 2.536 đ/kWh

Mm4 = 226-39-39-77 = 71 kWh

Ta có bảng tính hóa đơn tiền điện như sau:

evn ha noi ly giai nguyen nhan hoa don tien dien tang cao

Trường hợp 2: Tính toán tiền điện cho 01 hộ có phiên ghi chỉ số vào ngày 04 đến 10 hàng tháng.

- Hóa đơn tiền điện tháng 3/2019 ( chưa có điều chỉnh giá điện ): Số ngày định mức nếu không bị ảnh hưởng dịch chuyển ngày ghi chỉ số chu kỳ gcs từ 05/2/2019 đến ngày 04/3/2019 là 28 ngày; Do ảnh hưởng của lịch ghi chỉ số tết, số ngày dùng điện thực tế của khách hàng từ ngày 12/2/2019 đến ngày 04/3/2019) là 21 ngày. Sản lượng điện tiêu thụ là 269 kWh, Số hộ: 01 hộ.

- Phần sản lượng điện năng tính theo giá 1.549đ là

M1 = (50kWh:28 ngày) x21 ngày = 38 kWh

- Tương tự Phần sản lượng điện năng tính theo giá 1.600đ là

M2 = (50kWh:28 ngày) x21 ngày = 38 kWh

- Phần sản lượng điện năng tính theo giá 1.858đ là

M3 = (100kWh:28 ngày)x21 ngày = 75 kWh

- Tương tự Phần sản lượng tính theo giá 2,340đ là

M4 = 75 kWh.

- Còn lại là sản lượng tính theo giá 2,615đ là

M5 = 269-38-38-75-75 = 47kWh

- Chi tiết hóa đơn tiền điện như sau:

evn ha noi ly giai nguyen nhan hoa don tien dien tang cao

Hóa đơn tiền điện tháng 4/2019 (từ ngày 5/3/2019 đến ngày 4/4/2019): Hóa đơn tiền điện T4 sẽ có ảnh hưởng do điều chỉnh giá điện ngày 20/3/2019. Sản lượng điện tiêu thụ là 292 kWh, Số hộ: 01 hộ, số ngày sử dụng thực tế là 31 ngày. Chi tiết hóa đơn tiền điện như sau:

- Lượng điện năng ghi được trong tháng S = 292 kWh. Trong đó:

- Thời gian dùng điện theo giá cũ tính từ ngày 05/3/2019 đến hết ngày 19/3/2019 là 15 ngày (Nc)

- Thời gian dùng điện theo giá mới tính từ ngày 20/3/2019 đến ngày 04/4/2019 là 16 ngày (Nm).

- Sản lượng điện năng tính theo giá cũ là:

Sc = (292 kWh/31ngày) x 15 ngày = 141 kWh

- Sản lượng điện năng tính theo giá mới là:

Sm= 292 - 141 = 151 kWh

a. Phần tiền điện tính theo giá cũ cho phần điện năng sử dụng từ ngày 05/3/2019 đến hết ngày 19/3/2019 (chưa có thuế):

- Phần sản lượng điện năng bậc thang thứ nhất tính theo giá 1.549 đ/kWh

Mc1 = (50 kWh :31) x 15 ngày = 24 kWh

- Tương tự phần sản lượng điện năng bậc thang thứ hai tính theo giá 1.600 đ/kWh

Mc2 = (50 kWh :31) x 15 ngày = 24 kWh

- Phần sản lượng điện năng bậc thang thứ ba tính theo giá 1.858 đ/kWh

Mc3 = (100 kWh :31) x 15 ngày = 48 kWh

- Còn lại sản lượng điện năng bậc thang thứ tư tính theo giá 2.340 đ/kWh

Mc4 = 141-24-24-48 = 45 kWh

b. Phần tiền điện tính theo giá mới cho điện năng sử dụng từ ngày 20/3/2019 đến ngày 04/4/2019 (chưa có thuế):

- Phần sản lượng điện năng bậc thang thứ nhất tính theo giá 1.678 đ/kWh

Mm1 = (50 kWh :31) x 16 kWh = 26 kWh

- Tương tự phần sản lượng điện năng bậc thang thứ hai tính theo giá 1.734 đ/kWh

Mm2 = (50 kWh :31) x 16 kWh = 26 kWh

- Phần sản lượng điện năng bậc thang thứ ba tính theo giá 2.014 đ/kWh

Mm3 = (100 kWh :31) x 16 kWh = 52 kWh

- Còn lại sản lượng điện năng bậc thang thứ tư tính theo giá 2.536 đ/kWh

Mm4 = 151-26-26-52 = 47 kWh

Ta có bảng tính hóa đơn tiền điện như sau:

evn ha noi ly giai nguyen nhan hoa don tien dien tang cao

Do tác động của thời tiết nắng nóng trên 30ºC và số ngày sử dụng điện kỳ hóa đơn tháng 4/2019 dài hơn tháng 3/2019 cộng với việc ảnh hưởng điều chỉnh giá bán điện nên trường hợp này hóa đơn tiền điện tháng 4 tăng so với tháng 3 số tiền là 39,308 đồng tương ứng với 6.53%.

Trên cơ sở đó, để giúp giảm chi phí và góp phần vận hành ổn định lưới điện thủ đô, EVN Hà Nội khuyến nghị người dân khách hàng sử dụng điện an toàn, hiệu quả.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile