EVN công bố năm nay lãi 950 tỷ đồng

Năm 2019, lợi nhuận công ty mẹ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ước đạt 950 tỷ đồng đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Không để thiếu điện trong bất cứ hoàn cảnh nào Công ty liên kết của EVN nhận 'trát' phạt tiền tỷ về thuế

Sáng 25/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020.

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN cho biết, tính đến cuối năm 2019, tổng công suất lắp đặt nguồn điện toàn hệ thống đạt 54.880MW. Quy mô hệ thống điện Việt Nam đứng thứ 2 khu vực ASEAN (sau Indonesia) và thứ 23 thế giới.

evn cong bo nam nay lai 950 ty dong
Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN báo cáo tại Hội nghị.

Sản lượng điện sản xuất và mua của EVN năm 2019 đạt 231,1 tỷ kWh, tăng 8,85% so với năm 2018. Trong đó, điện sản xuất từ các nhà máy điện của công ty mẹ EVN là 41,55 tỷ kWh. Điện thương phẩm năm 2019 đạt 209,42 tỷ kWh, tăng 8,87% so với năm 2018.

Cũng theo ông Trần Đình Nhân, năng suất lao động sản xuất kinh doanh điện toàn tập đoàn đạt 2,41 triệu kWh/người, tăng 10% so với năm 2018. Lợi nhuận công ty mẹ EVN ước đạt 950 tỷ đồng đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Trong khi đó, các tổng công ty trực thuộc đều có lợi nhuận đạt kế hoạch. Giá trị nộp ngân sách năm 2019 của toàn tập đoàn là 27.200 tỷ đồng, tăng 2.089 tỷ đồng so với năm 2018.

Ông Nhân cũng cho biết, tổng giá trị tài sản hợp nhất toàn EVN ước tính đến cuối năm 2019 là 712.678 tỷ đồng (tăng 6.174 tỷ đồng so với năm 2018), trong đó vốn chủ sở hữu là 219.092 tỷ đồng (tăng 1.646 tỷ đồng). Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tập đoàn này là 2,25 lần, tỷ lệ tự đầu tư 30,7%.

Về thoái vốn, EVN đã thoái xong vốn tại Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình, hơn 90% vốn tại Công ty Tài chính cổ phần Điện lực. Tuy nhiên, việc chào bán đấu giá công khai cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn điện 3 và 4 (PECC3 và PECC4) không thành công. Tổng giá trị cổ phần đã bán theo mệnh giá là 203,25 tỷ, thặng dư gần 89 tỷ đồng.

Sang năm 2020, EVN đặt mục tiêu điện sản xuất và mua 251,62 tỷ kWh, tăng 8,9% so với năm 2019; điện thương phẩm 227,99 tỷ kWh, tăng 8,9% so với năm 2018; đầu tư xây dựng tổng giá trị 93.216 tỷ đồng.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile