Đức Phật giảng về 7 kiểu vợ: Thế nào là ‘làm vợ như một người hầu’?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng giảng về 7 kiểu vợ với đức hạnh khác nhau, dẫn đến kết cục cũng khác nhau.
Nhà thờ Đức Bà: Những biến cố trước khi đổ sụp trong biển lửa Những báu vật trong Nhà thờ Đức Bà Paris bị ngọn lửa đe dọa Cháy Nhà thờ Đức Bà - 850 năm lịch sử hóa tro tàn VIDEO: Cháy lớn tại Nhà thờ Đức Bà Paris Tranh nhà thơ Bùi Giáng bất ngờ bán hơn 255 triệu đồng

Theo DKN.TV
https://www.dkn.tv
Xem phiên bản mobile