Dự án KĐT Du lịch biển Phan Thiết: Bài 8 - Tập đoàn Rạng Đông không có chức năng trả lời thay cho tỉnh Bình Thuận

"Việc cho rằng, Bình Thuận không có nhu cầu lớn về nhà ở xã hội của Công ty Rạng Đông là không đúng thực tế; vấn đề này phải để cho lãnh đạo tỉnh Bình Thuận trả lời cho nhân dân, mà trước hết là người dân thành phố Phan Thiết, chứ không phải chức năng của Công ty Rạng Đông...".
Dự án KĐT Du lịch biển Phan Thiết - Bài 7: Phó Thủ tướng yêu cầu TTCP rà soát lại việc chuyển đổi sân golf Phan Thiết Dự án KĐT Du lịch biển Phan Thiết – Bài 6: Vụ chuyển đổi Sân golf có thể thất thoát hàng ngàn tỷ đồng ngân sách Dự án KĐT Du lịch biển Phan Thiết – Bài 5: Cần xem xét lại Báo cáo của Thanh tra Chính Phủ Dự án KĐT Du lịch biển Phan Thiết – Bài 4: Có dấu hiệu thất thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng
Dự án KĐT biển Phan Thiết chuyển đổi từ Sân golf (Ảnh N.Dương)
Dự án KĐT Du lịch biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận được chuyển đổi từ sân golf bị tố có nhiều sai phạm (Ảnh N.Dương)

Doanh nghiệp có giải trình thay cho chính quyền

Sau khi có đơn tố cáo của ông Đinh Trung về những dấu hiệu sai phạm tại Dự án Khu đô thị (KĐT) Du lịch biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận do Tập đoàn Rạng Đông làm chủ đầu tư. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ đã tiến hành kiểm tra, xác minh và có báo cáo số 892/BC-TTCP ngày 4/6/2019 gửi Thủ tướng Chính phủ.

Không đồng ý với Kết luận của Đoàn thanh tra, ông Trung có đơn phản biện và tố cáo gửi đến một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cơ quan chức năng của Đảng và Chính phủ.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục giao trách nhiệm cho Tổng Thanh tra Chính phủ kiểm tra, kết luận 4 nội dung tại thông báo số 131/TB-VPCP ngày 27/3/2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương trong tháng 6/2020. Ông Trung cũng đã làm việc với Cục III Thanh tra Chính phủ; Vụ VII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cung cấp thêm thông tin, lập biên bản làm việc ngày 21/5/ 2020. Hiện vẫn chưa có Thông báo kết quả ra soát của Tổng Thanh tra.

Ngày 18/6/2020, Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông là ông Nguyễn Văn Đông có Văn bản số 82CV/TH-BPT gửi Tổ Công tác Thanh tra Chính phủ, đồng thời còn gửi văn bản này cho nhiều người, nhiều nơi và cá nhân ông Đinh Trung.

Theo nội dung của văn bản, ông Nguyễn Văn Đông cho rằng ông Đinh Trung tố cáo Hội đồng thẩm định giá đất thấp làm thất thoát Ngân sách Nhà nước là hoàn toàn không chính xác và khẳng định không gây bất cứ thiệt hại nào cho ngân sách Nhà nước.

Về nội dung này, trái với khẳng định của ông Đông, ông Đinh Trung cho biết, ngày 12/1/2018, Kiểm toán Nhà nước có Văn bản số 23/KTNN-TH ở trang 27 và 28 báo cáo Kiểm toán Nhà nước kết luận: Do xác định giá đất không đúng, nên KĐT Du lịch biển Phan Thiết bị hụt đi số tiền phải nộp ngân sách là 19,993 tỷ đồng. Mặt khác do tính giá đất đối với quỹ đất 20% nhà ở xã hội khi đưa ra khỏi dự án làm giảm nộp ngân sách nhà nước 34,464 tỷ đồng. Như vậy, cả hai khoản trên đã gây thiệt hại ngân sách là 54, 457 tỷ đồng.

Mặt tiền phía biển của dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết
Mặt tiền phía biển của dự án KĐT Du lịch biển Phan Thiết

“Theo báo cáo số 892/BC-TTCP ngày 4/6/2019 của Thanh tra Chính phủ thì, chủ đầu tư đã nộp vào ngân sách 19,993 tỷ đồng, còn khoản 34,464 tỷ đồng không thấy nói đến. Thử hỏi nếu không có Kiểm toán thì 19,993 tỷ đồng lọt vào túi Tập đoàn Rạng Đông một cách phi lý không?. Tuy nhiên, thực tế con số thiệt hại ngân sách Nhà nước có thể còn lớn hơn gấp nhiều lần”, ông Đinh Trung khẳng định.

Ông Đinh Trung viện dẫn: Theo Quyết định 3371/QĐ-UBND ngày 25/11/2015, tổng chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng của dự án được xác định là 1693, 637 tỷ đồng. Chi phí này cũng là nguồn ngân sách nhà nước do việc bán đất nền mà có. Tại Quyết số 3371/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 quy định: “Nếu quyết toán, kiểm toán chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng thấp hơn thì Nhà đầu tư phải nộp khoản chênh lệch vào ngân sách nhà nước”; nếu chi phí này là vốn của chủ đầu tư thì không thể buộc họ nộp lại phần chênh lệch. Mặt khác, chi phí này do chủ đầu tư tự đặt ra, chưa được cơ quan chức năng là ngành xây dựng thẩm định là vi phạm pháp luật về Xây dựng.

Theo Quyết định số 634/QĐ-BXD ngày 9/6/2014 của Bộ Xây dựng tại Chương 3 quy định: Suất vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị kiểu mẫu có quy mô từ 20 đến 50 ha quy định 9,110 tỷ đồng/ ha. Như vậy, tổng chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết chỉ là 565, 417 tỷ đồng (9,110 tỷ x 62,0656); Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng chênh lệch 1128,220 tỷ đồng (1693,637 tỷ- 565,417 tỷ ). Vậy số tiền chênh này Công ty Rạng Đông giải thích như thế nào?.

Mặc dù Sở Xây dựng đã có Tờ trình bắt buộc dành 20% quỹ đất dự án xấy dựng nhà ở xã hội theo quy định, nhưng UBND tỉnh Bình Thuận không chấp thuận
Mặc dù Sở Xây dựng đã có Tờ trình bắt buộc dành 20% quỹ đất dự án xấy dựng nhà ở xã hội theo quy định nhưng UBND tỉnh Bình Thuận không chấp thuận

Đối với quỹ đất nhà ở xã hội, ông Đinh Trung khẳng định, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ra Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 6/4/2015 phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 KĐT Du lịch biển Phan Thiết đã không dành quỹ đất 20% trong dự án cho nhà ở xã hội trước khi Bộ Xây dựng có Văn bản số 906/BXD-QLN ngày 24/4/2015. Văn bản của Bộ Xây dựng cũng không có hướng dẫn cho phép chủ đầu tư nộp bằng tiền 20% quỹ đất này. Như vậy, không thể nói UBND tỉnh Bình Thuận và Tập đoàn Rạng Đông làm theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng được.

Việc cho rằng tỉnh Bình Thuận “không có nhu cầu lớn về nhà ở xã hội” của Tập đoàn Rạng Đông là không đúng với thực tế; vấn đề này phải để cho lãnh đạo tỉnh Bình Thuận trả lời cho nhân dân, mà trước hết là người dân thành phố Phan Thiết, chứ không phải chức năng của Tập đoàn Rạng Đông.

Ông Trung cho biết, ông chưa tố cáo Tập đoàn Rạng Đông mà đang đề nghị cấp trên xem xét trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh và mối quan hệ không trong sáng, lành mạnh giữa lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và Tập đoàn Rạng Đông trong việc xóa bỏ sân golf Phan Thiết, chuyển sang khu đô thị kinh doanh bất động sản, định giá thu tiền sử dụng đất rẻ mạt gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước. Vậy tại sao doanh nghiệp này lại "thay" chính quyền gửi văn bản đi khắp nơi để giải trình?.

Công ty Rạng Đông mời lãnh đạo đi nước ngoài bao nhiêu lần

Trong văn bản số 82CV/TH-BPT gửi Tổ Công tác Thanh tra Chính phủ, ông Nguyễn Văn Đông giải trình: “Giai đoạn từ năm 2010 trở về trước, công ty chúng tôi có mời một số cán bộ, lãnh đạo các cơ quan Nhà nước đi công tác kết hợp tham quan, du lịch nước ngoài. Nhưng kể từ năm 2010 đến nay, đặc biệt là sau khi Ban Chấp hành Trung ương có Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó có quy định “Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của bộ, ngành và địa phương không tham gia đoàn của các doanh nghiệp đi nước ngoài hoặc do các doanh nghiệp nước ngoài mời đích danh”. Công ty chúng tôi đã chấp hành nghiêm, không còn mời cán bộ, lãnh đạo cơ quan Nhà nước các cấp đi nước ngoài nữa”.

Phản bác lại nội dung này, ông Đinh Trung trình bày: từ ngày 20/3/2013 đến ngày 1/4/2013, Tập đoàn Rạng Đông đã tài trợ cho đoàn cán bộ tỉnh Bình Thuận đi du lịch ở Mỹ, trong đó có các ông: Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan điều tra; Trần Anh Tuấn, Giám đốc sở Xây dựng; Nguyễn Ngọc Phước, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh; Nguyễn Văn Tài, Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Lê Anh Châu, Giám đốc sở GTVT …

Từ ngày 2/9/2013 đến ngày 9/9/2013, Tập đoàn Rạng Đông mời và dẫn đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đi du lịch tại Liên bang Nga gồm các ông: Hồ Dũng Nhật, Ủy viên TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Đình Nghĩa, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đào Ngọc Nghĩa Phó, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Ngọc Phước, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh….

Ông Đinh Trung cho rằng, Tập đoàn Rạng Đông nói từ năm 2010 đến nay không còn mời cán bộ, lãnh đạo cơ quan Nhà nước các cấp đi nước ngoài là không trung thực, lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn Rạng Đông không chấp hành Chỉ thị của Ban Bí thư.

Dự án đất vàng này được cho là định giá đất rẻ mạt gây thất thoát ngân sách
Dự án đất vàng này được cho là định giá đất rẻ mạt gây thất thoát ngân sách

Doanh nghiệp có quy chụp và đe dọa người tố cáo?

Trong đơn tố cáo, ông Đinh Trung đề cập mối quan hệ không bình thường giữa lãnh đạo tỉnh Bình Thuận với Tập đoàn Rạng Đông như: bán đất giá rẻ cho cán bộ xây nhà, biệt thự; mời cán bộ đi du lịch nước ngoài; cấp thẻ VIP chơi golf cho một số cán bộ lãnh đạo… Đổi lại, Tập đoàn Rạng Đông được hưởng những ưu đãi như cấp đất không qua đấu giá, định giá tiền sử dụng đất rẻ mạt và bỏ qua sai phạm của công ty này trong việc xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật khu biệt thự nghỉ dưỡng Royall Hill hơn 10 ha khi chưa có giấy phép xây dựng… Thực chất mối quan hệ không trong sáng giữa cán bộ và doanh nghiệp chỉ mang lại lợi ích cá nhân, doanh nghiệp, phần thiệt hại thuộc về Nhà nước.

Trong văn bản số 82CV/TH-BPT, Tập đoàn Rạng Đông viết: “việc ông Đinh Trung tố cáo là không có cơ sở, không có chứng cứ, sẽ dẫn dắt dư luận đến sự ngộ nhận, hiểu lầm và nhìn nhận không tích cực đối với cán bộ, lãnh đạo các cơ quan Nhà nước; xâm phạm đến một trong những quyền cơ bản của công dân là “quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở” được quy định tại Khoản 1 Điều 32 của Hiến pháp 2013”.

Ông Đinh Trung đặt câu hỏi, tiền Tập đoàn Rạng Đông bỏ ra mời cán bô đi du lịch, cấp thẻ cho cán bộ chơi golf miễn phí thì khoản thu nhập này của cán bộ có hợp pháp không? Hiện, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu “Kiểm tra có hay không việc lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Tập đoàn Rạng Đông trong KĐT Du lịch biển Phan Thiết”.

Dự án đất vàng này được cho là định giá đất rẻ mạt gây thất thoát ngân sách
Thông báo ý kiến Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình

Cũng tại Văn bản số 82CV/TH-BPT, có đoạn: “Sau khi có Thông báo của Văn phòng Chính phủ về việc Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình giao cho Tổng Thanh tra Chính phủ thành lập tổ Công tác để kiểm tra, rà soát lại một lần nữa nội dung tố cáo của ông Đinh Trung đối với dự án KĐT Du lịch biển Phan Thiết. Một số cá nhân không đồng ý đối với dự án, đã cung cấp thông tin cho các báo chí trong nước để đồng loạt đăng tin nhằm tạo sức ép lớn, để đạt được mục đích không trong sáng của mình. Đặc biệt. cũng một số cá nhân đó, đã chuyển những thông tin sai lệch cho các cá nhân, tổ chức phản động ở nước ngoài, để thông qua mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác, bôi nhọ uy tín của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, cũng như chúng tôi”…

“Chúng tôi rất bức xúc trước những tố cáo hoàn toàn không đúng sự thật, cảm thấy bị xúc phạm nặng nề trước sự quy kết võ đoán, tùy tiện rằng: Chúng tôi và một số cá nhân trong các cơ quan Nhà nước đã câu kết để đạt lợi ích nhóm. Do hạn chế trong tư duy, nhận thức; sự hẹp hòi ích kỷ vốn có, họ hoàn toàn không đặt lợi ích, mong muốn chính đáng của người dân lên hàng đầu; không vì sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và sự tùy tiện trong suy nghĩ, áp đặt ý chí chủ quan khi nhìn nhận vấn đề… đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của chúng tôi và các vị lãnh đạo khác. Vì vậy, trong thời gian tới chúng tôi sẵn sàng có những biện pháp phòng vệ chính đáng mạnh mẽ, không khoan nhượng, để bảo vệ lẽ phải và uy tín của chính mình”, trích nội dung văn bản gửi cho ông Đinh Trung của Tập đoàn Rạng Đông.

Ông Trung cho rằng, Công ty Rạng Đông có ý quy chụp và hăm dọa
Ông Trung cho rằng, Công ty Rạng Đông có ý quy chụp và hăm dọa

Ông Đinh Trung cho rằng: Những lời lẽ trên đây của ông Nguyễn Văn Đông là cố tình quy chụp, vu khống và đe dọa. Về báo chí trong nước hoạt động theo Luật Báo chí dưới sự lãnh đạo của Đảng (Ban Tuyên giáo TW), sự quản lý của Nhà nước ( Bộ TT& TT) và người chịu trách nhiệm mỗi tờ báo là Tổng Biên tập. Nếu ông Đông thấy báo đăng thông tin không đúng, “không trong sáng” thì có quyền khiếu kiện đến các chủ thể lãnh đạo và quản lý nói trên. Còn cá nhân nào cung cấp thông tin cho cá nhân, tổ chức phản động nước ngoài cũng như bôi nhọ uy tín các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương thì Rạng Đông không nêu chứng cứ cụ thể cũng như cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước là những ai, nội dung bôi nhọ là gì?

Theo đó, ông Đinh Trung có đơn bảo lưu các nội dung đã đề nghị trong đơn phản biện và các đơn tố cáo đã gửi đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng Trung ương trước đây, cũng như nội dung biên bản làm việc với Cục III- Thanh tra Chính phủ và Vụ Địa phương VII-Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Trung đề nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ sớm có văn bản trả lời cho ông về các nội dung mà Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ chỉ đạo theo thông báo số 131/TB-VPCP ngày 27/3/2020.

“Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận chỉ đạo giải quyết những nội dung tôi đề nghị trong buổi làm việc với tập thể Thường trực Tỉnh ủy ngày 29/6/2020 và chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra kết luận, xử lý cá nhân cung cấp thông tin sai lệch cho các cá nhân, tổ chức phản động nước ngoài để bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến địa phương như ông Nguyễn Văn Đông đã viết trong Văn bản số 82CV/TH-BPT. Đồng thời, có biện pháp chỉ đạo bảo đảm an ninh nội bộ, thực hiện đúng Chỉ thị của Bộ Chính trị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không để tình hình đáng tiếc xảy ra”, ông Trung viết.

Để làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc này, phóng viên đã liên hệ với Tập đoàn Rạng Đông nhưng chưa nhận được phản hồi.

Tập đoàn Rạng Đông được thành lập từ đầu năm 1991, hoạt động trong các lĩnh vực xây lắp, khai khoáng, bất động sản, kinh doanh resort. Doanh nghiệp này được đánh giá là một trong những doanh nghiệp lớn nhất tỉnh Bình Thuận, gắn liền với tên tuổi của doanh nhân Nguyễn Văn Đông – Chủ tịch Tập đoàn.

Nhắc đến Tập đoàn Rạng Đông, nhiều người dân và doanh nghiệp địa phương cho rằng đây là “con cưng” của tỉnh Bình Thuận, bởi tập đoàn này đang được các cấp chính quyền “ưu ái” cho thực hiện rất nhiều dự án bất động sản, BOT, khai khoáng với quy mô rất lớn, trong đó dự án KĐT Du lịch biển Phan Thiết với diện tích lên tới hơn 60 ha nằm ven biển được xây dựng trên nền đất sân golf Phan Thiết đang bị đích danh ông Đinh Trung, nguyên UVTW Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận tố cáo có nhiều sai phạm trong quá trình triển khai, có thể gây thất thoát ngân sách hàng ngàn tỷ đồng. Vụ việc này đã được Báo Tuổi trẻ Thủ đô phản ánh và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát lại việc chuyển đổi sân golf Phan Thiết sang Khu đô thị.

Ngoài "lùm xùm" tại dự án KĐT Du lịch biển Phan Thiết, tập đoàn Rạng Đông còn là một trong hai nhà thầu thi công dự án tuyến đường tránh Quốc lộ 55, tuyến đường được mệnh danh "vừa bàn giao xong đã phải vá chằng vá đụp". Không những thế, trong giai đoạn triển khai dự án này, một loạt lãmh đạo sở GTVT thời điểm đó đã vừa bị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nộp lại hơn 700 triệu đồng chi phí quản lý dự án được thu chi trái pháp luật. Trong số đó, có nguyên Giám đốc sở GTVT Bình Thuận, hiện là đương kim Bí thư thị xã La Gi, ông Phạm Văn Nam.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Bình Thuận - Bài 13: Yêu cầu Sở GTVT thu hồi hàng trăm triệu đồng tiền Bình Thuận - Bài 13: Yêu cầu Sở GTVT thu hồi hàng trăm triệu đồng tiền "chi riêng" cho lãnh đạo
Bình Thuận - Bài 12: Kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân sai phạm tại dự án đường tránh Quốc lộ 55 Bình Thuận - Bài 12: Kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân sai phạm tại dự án đường tránh Quốc lộ 55
Bình Thuận: Kết luận hàng loạt sai phạm tại dự án tuyến đường tránh QL55 Bình Thuận: Kết luận hàng loạt sai phạm tại dự án tuyến đường tránh QL55
Bình Thuận - Bài 10: Tập đoàn Rạng Đông Bình Thuận - Bài 10: Tập đoàn Rạng Đông "phản pháo" khi thanh tra tuyến đường tránh Quốc lộ 55
Doãn Hưng - N.Dương/Theo TTTĐ
Phiên bản di động