Động lực phát triển kinh tế vùng biên

Nước ta có chung 4.510km đường biên giới trên bộ với 3 nước: Trung Quốc, Lào, Campuchia. Những năm gần đây, hoạt động thương mại biên giới giữa Việt Nam với 3 nước trên ngày càng được quan tâm, chú trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng biên, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ.
Xem phiên bản mobile