Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà và Phạm Quí Tiên được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XVI

TTTĐ - 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với hai đồng chí Phùng Thị Hồng Hà và Phạm Quí Tiên.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn được bầu làm Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XVI Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XVI

Thực hiện chương trình kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sáng nay (23/6), các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XVI.

Đại biểu nhấn nút thông qua Nghị quyết bầu các chức danh HĐND TP
Đại biểu nhấn nút thông qua Nghị quyết bầu các chức danh HĐND TP

Tại đây, 100% đại biểu có mặt đã nhất trí thông qua danh sách bầu cử Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XVI gồm: Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XV, đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI; Đồng chí Phạm QuíTiên - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất, đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI.

Theo kết quả kiểm phiếu, với 94 đại biểu có mặt tại kỳ họp (trong tổng số 95 đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI), đồng chí Phùng Thị Hồng Hà có 89 phiếu đồng ý, đạt 94,68% số đại biểu có mặt và đạt 93,68% tổng số đại biểu HĐND TP. Đồng chí Phạm Quí Tiên có 92 phiếu đồng ý, đạt 97,87 % số đại biểu có mặt và đạt 96,84% tổng số đại biểu HĐND TP.

Cũng tại đây, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP khóa XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với hai đồng chí: Phùng Thị Hồng Hà và Phạm Quí Tiên.

Nghị quyết này giao Thường trực HĐND TP hoàn thiện thủ tục đối với đồng chí Phùng Thị Hồng Hà và đồng chí Phạm Quí Tiên theo quy định.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile