Đồng chí Nguyễn Văn Sửu được giao phụ trách điều hành Ban Cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội

Ngày 12/8, Thành ủy Hà Nội ra Thông báo số 2804-TB/TU về việc phân công phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội”.
Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung giữ chức Giám đốc Công an thành phố Hà Nội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 giai đoạn 3 Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy căn cứ vào Quyết định số 2294-QĐNS/TW ngày 11/8/2020 của Bộ Chính trị và Quyết định số 1223/QĐ-TTg ngày 11/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đình chỉ sinh hoạt cấp ủy và chức vụ trong Đảng, tạm đình chỉnh công tác đối với đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

dong chi nguyen van suu duoc giao phu trach dieu hanh ban can su dang ubnd thanh pho ha noi
Đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố và UBND thành phố

Nhằm bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố và UBND thành phố trong thời gian đồng chí Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ chức vụ, đình chỉ công tác; Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thống nhất phân công đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố và UBND thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Sửu thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, Quy chế làm việc của UBND thành phố Hà Nội.

dong chi nguyen van suu duoc giao phu trach dieu hanh ban can su dang ubnd thanh pho ha noi
Đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội làm Trưởng ban

Ban Thường vụ Thành ủy cũng phân công đồng chí Ngô Văn Quý, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile