Đồng chí Hoàng Thu Hồng được bầu làm Bí thư Chi bộ Văn phòng Thành đoàn Hà Nội

Sáng 21/2, Chi bộ Văn phòng Thành đoàn Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Đại hội Chi bộ ban Thanh niên CNVC và Công tác ANQP Thành đoàn Hà Nội Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2022 Đại hội Đảng VI: Quyết tâm đổi mới

Đến dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Xuân Hiền, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội; Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội; Nguyễn Đức Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Thành đoàn Hà Nội.

dai hoi chi bo van phong thanh doan ha noi
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Chi bộ Văn phòng Thành đoàn Hà Nội.

Theo đồng chí Hoàng Thu Hồng, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Thành đoàn Hà Nội, trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ đã bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ cơ quan Thành đoàn và nhiệm vụ chính trị của Đoàn Thanh niên thành phố; giữ vững đoàn kết nội bộ, chủ động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Mỗi đảng viên trong Chi bộ luôn tự giác, nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, khắc phục khó khăn, hoàn tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đặc biệt, Chi bộ Văn phòng luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng. Việc tổ chức học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy tiếp tục được đổi mới theo hướng gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng đảng viên.

dai hoi chi bo van phong thanh doan ha noi
Đồng chí Nguyễn Xuân Hiền, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Những ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và Thủ đô, Chi bộ đã tuyên truyền, chuyển tải kịp thời thông tin thời sự cần thiết, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, truyền thống yêu nước của cán bộ đảng viên gắn với sinh hoạt Chi bộ. Một số chuyên đề được quán triệt sâu sắc như: Triển khai thực hiện Nghị quyết 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

dai hoi chi bo van phong thanh doan ha noi
Đảng viên tham luận tại Đại hội.
dai hoi chi bo van phong thanh doan ha noi
Các đại biểu bỏ phiếu bầu cấp ủy Chi bộ Văn phòng Thành đoàn Hà Nội.

Do làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nên thời gian qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Chi bộ luôn giữ vững lập trường, nhận thức đúng đắn tình hình, thống nhất trong hành động, tuyệt đối tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Thành đoàn Hà Nội đã biểu dương, ghi nhận những thành tích cũng như tinh thần thẳng thắn, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Chi bộ Văn phòng Thành đoàn Hà Nội.

dai hoi chi bo van phong thanh doan ha noi
Các đơn vị tặng hoa chúc mừng Chi bộ Văn phòng Thành đoàn Hà Nội.

Để phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, đồng chí Nguyễn Đức Tuấn mong muốn thời gian tới Chi bộ Văn phòng Thành đoàn sẽ chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và cán bộ nhân viên. Tư tưởng có thông mọi việc mới thuận lợi. Bên cạnh đó, Chi bộ Văn phòng là một tập thể với nhiều bộ phận khác nhau, vì vậy cần phải xây dựng khối đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Mỗi đảng viên cũng cần phát huy vai trò, trách nhiệm của mình phải thực hiện trên tinh thần quyết tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời tương trợ giúp đỡ trợ lẫn nhau. Đặc biệt, Chi bộ cần quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết và kết luận, quyết định, quy định của Đảng ủy cấp trên; bồi dưỡng và mạnh dạn giao việc cho quần chúng ưu tú để họ có quyết tâm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã bầu chi ủy và bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. Đồng chí Hoàng Thu Hồng, Chánh Văn phòng Thành đoàn Hà Nội được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Thu Hồng cho biết, sẽ cùng tập thể Chi bộ đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đột xuất do Trung ương, thành phố và Thành đoàn giao.

https://tuoitrethudo.com.vn/dai-hoi-chi-bo-van-phong-thanh-doan-ha-noi-d2079606.html

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile